Territori

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics ha acordat l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al tractament de les aigües residuals.

query_builder   19 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics ha acordat l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al tractament de les aigües residuals.

El Govern d’avui ha iniciat el procés per resoldre d’una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocaments d’aigües residuals de diversos nuclis urbans, donant compliment als plans de sanejament que el Pla Director de Catalunya preveu per a aquestes zones i d’acord amb la legislació comunitària en matèria de sanejament.En concret es permetrà l’execució dels següents projectes d’obres:- Construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del sistema Sant Antoni de Vilamajor, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor. Actualment, els abocaments d’aigües residuals dels nuclis de població de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, es fan sense pràcticament cap mena de tractament al riu Besòs.La construcció de la depuradora, juntament amb la corresponent xarxa de col·lectors, possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques del riu Besòs.L’entrada en funcionament de l’obra projectada permetrà la recollida i subsegüent tractament d’un cabal de 2.500 m3 / dia, equivalent a una població servida de 7.600 habitants.- Construcció d’un col·lector en alta del sector de Planés a Planoles, al terme municipal de Planoles (Ripollès).Actualment, els abocaments d’aigües residuals del sector Planés es fan sense pràcticament cap mena de tractament al riu Besòs.Mitjançant la construcció dels 825 metres de xarxa de col·lectors projectada, es possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca del riu Ter.L’entrada en funcionament d’aquest col·lector permetrà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades pel nucli urbà esmentat, fins a la depuradora del sistema de Planoles per a la seva depuració.- Projecte constructiu modificat de la xarxa de sanejament en alta del sistema de Pineda de Mar, al terme municipal de Pineda de Mar (Maresme).Actualment, els abocaments d’aigües residuals dels municipis de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat i Palafolls, es fan sense cap mena de tractament.Mitjançant la construcció dels 8.870 metres de xarxa de col·lectors projectada, juntament amb les estacions de bombament i la resta d’obres complementàries, es possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca de les rieres del Maresme.L’entrada en funcionament dels col·lectors permetrà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades pels nuclis urbans esmentats per a la seva depuració, fins a la futura depuradora del sistema de l’Alt Maresme Nord.La construcció de la futura depuradora de l’Alt Maresme Nord i dels col·lectors corresponents suposarà una inversió de 20.425.084 euros (3.398.448.026 pessetes). Les obres s’iniciaran aquest any 2002 i és previst que entri en funcionament l’any 2003.L’entrada en funcionament de l’obra projectada permetrà la recollida i subsegüent tractament d’un cabal de 40.000 milions de litres/dia, equivalent a una població servida de 41.251 habitants i arribant a una població d’unes 166.000 per raó de l’estacionalitat.Cal esmentar que la futura depuradora de l’Alt Maresme Nord, juntament amb la depuradora d’Arenys de Mar, completaran el sistema de depuració d’aigües del Maresme.