Territori

El conseller Milà convoca una Taula Sectorial d'Empresa i Medi Ambient

query_builder   10 febrer 2004 00:00

event_note Nota de premsa

El conseller Milà convoca una Taula Sectorial d'Empresa i Medi Ambient

Ha ofert diàleg i suport per estimular les empreses catalanes a la consideració del compromís ambiental com un valor afegit que millorarà la seva competitivitat

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, ha convidat els diferents agents econòmics representatius del sector industrial català a constituir la Taula Sectorial d’Empresa i Medi Ambient. La invitació s’ha fet també extensiva a diferents Fundacions i agrupacions empresarials que treballen des de fa temps en la innovació ambiental.

La situació actual de les empreses catalanes davant la necessària adequació a les exigències ambientals que emanen de les directives europees i de l’acompliment del Protocol de Kioto recomana un debat intens entre els agents econòmics i l’administració de la Generalitat per establir unes línies d’actuació que permetin millorar la competitivitat del teixit industrial català, precisament utilitzant els aspectes ambientals com un esperó i no com un fre.

El conseller ha fet saber als agents econòmics la seva voluntat, coincident amb la del Conseller de Treball i Indústria, d’iniciar un treball d’anàlisi conjunt al voltant dels nous reptes que es plantegen a les empreses en l’àmbit ambiental. Amb aquesta finalitat ha proposat una agenda de treball on hi destaquen els següents temes :

 Col·laborar en la redacció de l’Estratègia Catalana contra el Canvi Climàtic, amb la reflexió sobre els mecanismes per mantenir la competitivitat de les empreses d’aquells sectors industrials que hauran d’acomplir, en primera instància, les taxes d’emissions de gasos hivernacle imposat pel Protocol de Kioto.

 Reflexionar sobre els mecanismes d’acords voluntaris amb les empreses per millorar la seva adequació ambiental.

 Establir els mecanismes per impulsar al sector de les empreses catalanes del medi ambient cap una major projecció exterior.

Un dels plantejaments estratègics del VI Programa Marc d’Acció Comunitària en matèria de Medi Ambient, fa referència explícitament a la “millora de la col·laboració i associació amb les empreses (...) per a millorar el seu comportament ambiental i assolir models de producció sostenible”. Amb aquesta finalitat recomana, entre altres mesures, l’establiment de programes d’assistència per l’acompliment de la legislació, amb ajuts específics per a la petita i mitjana empresa, i el foment dels compromisos voluntaris de les empreses en millores ambientals.

A més, fa pocs dies, la UE va donar a conèixer el “Pla d’Acció per impulsar les tecnologies ambientals per a la innovació, el creixement i el desenvolupament sostenible” que inclou onze mesures per tal que el governs regionals i els sectors industrials millorin la creació i adopció de tecnologies ambientals. Aquesta és una oportunitat que el Govern de la Generalitat vol aprofitar a fons per ajudar a les empreses en els aspectes d’innovació tecnològica.

El contactes inicials que ha mantingut el conseller Milà amb els diferents agents econòmics de Catalunya han servit per explicar la voluntat del govern català d’acomplir els preceptes del VI Programa Marc. S’ha ofert diàleg i suport per estimular les empreses catalanes a la consideració del compromís ambiental com un valor afegit que millorarà la seva competitivitat.