Territori

El conseller Espadaler inaugura la deixalleria d'Avinyó

L'objectiu de Medi Ambient és que, l'any 2006, tots els ciutadans de Catalunya puguin gaudir d'aquest servei

query_builder   17 juliol 2003 18:52

event_note Nota de premsa

El conseller Espadaler inaugura la deixalleria d'Avinyó

L'objectiu de Medi Ambient és que, l'any 2006, tots els ciutadans de Catalunya puguin gaudir d'aquest servei

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha inaugurat aquest vespre la deixalleria d’Avinyó. Aquesta és la dotzena deixalleria que entra en funcionament a la comarca del Bages i la numero 138 de la demarcació de Barcelona.

La deixalleria d’Avinyó donarà  servei  a una població de 2.200 habitants que hi podran aportar tots aquells residus que no es generen de forma diària però que disposats de manera selectiva en els contenidors de la deixalleria es podran tractar adequadament. La separació i posterior gestió que fan aquestes instal·lacions possibiliten el seu aprofitament i eviten que vagin a parar als abocadors.

Aquesta nova obra situada al polígon industrial El Punsic està instal.lada a dues cotes. A la cota superior hi ha l’oficina de control, el cobert i el magatzem de residus especials. A la cota inferior s’hi troben els contenidors de grans dimensions i els de recollida selectiva. La deixalleria té un tancament perimetral que fa la instal.lació inaccesible fora de les hores d’obertura i disposa de petites zones enjardinades.

La deixalleria d’Avinyó s’inclou dins el  Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 i té com a objectiu prioritari la recollida selectiva amb una projecció de serveis per tot el conjunt de la població de Catalunya.

La inversió que ha fet la Junta de Residus, del Departament de Medi Ambient, per  construir la deixalleria  ha estat  de 59.875 €. El cost total de la instal.lació és de 93.557€.

La deixalleria d’Avinyó  permetrà gestionar correctament els residus recepcionats, recuperar-los, tractar-los i fer-ne una disposició controlada. La disminució del volum de residus  evita els efectes negatius sobre la qualitat de vida i el medi ambient i contribueix, sens dubte a la conscienciació i sensibilització ciutadana en relació la gestió de residus.

Programa per completar la xarxa de deixalleries

La deixalleria d’Avinyó s’inclou dins el  Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 i té com a objectius prioritaris la recollida selectiva amb una projecció de serveis per tot el conjunt de la població de Catalunya i millorar la gestió per tal d’incrementar al màxim les quantitats de residus que es destinen a l’aprofitament.

Les actuacions previstes pel Programa són:

 Diversificar els sistemes de recollida adaptant-los a les necessitats de cada zona.

 Potenciar la implantació d’àrees d’aportació i mini deixalleries a les grans superfícies.

 Millorar i complementar la xarxa de deixalleries en municipis de més de 5.000 habitants.

 Construcció de noves deixalleries en municipis entre 2000 i 5000 habitants

 Implantació de mini deixalleries de barri a l’interior dels grans nuclis urbans, aprofitant la xarxa de petits recuperadors existents i de deixalleries mòbils per donar servei a poblacions inferiors de 2000 habitants i nuclis aïllats.

Totes aquestes actuacions seran finançades al 100% per la Generalitat, amb una inversió prevista fins al 2006 de 8,97 milions d’euros, per tal de disposar d’una xarxa de més de 350 deixalleries a tot el territori. Això permetrà que tots els ciutadans de Catalunya disposin, al 2006, del servei de deixalleria, fixa o mòbil, en el seu propi municipi, i que s’arribin a recollir, a través d’aquestes instal·lacions, el 10% del total de residus municipals generats.

`