Territori

El conseller Espadaler inaugura la deixalleria de Navàs

query_builder   30 abril 2003 19:15

event_note Nota de premsa

El conseller Espadaler inaugura la deixalleria de Navàs

L’objectiu de Medi Ambient és que, l’any 2006, tots els ciutadans de Catalunya puguin gaudir d’aquest servei És la vuitena deixalleria de la comarca del Bages

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha inaugurat avui la deixalleria de Navàs. Aquesta és la vuitena deixalleria que entra en funcionament al Bages i diumenge vinent s’inauguraran també la d’Artés i la de Balsareny que pertanyen a la mateixa comarca.

Catalunya compta, amb la de Navàs, amb 208 deixalleries en servei gràcies a la col·laboració de la Generalitat amb les administracions locals. A curt termini s’aniran afegint les que actualment ja tenen finançament o estan en construcció, cosa que representa una fita important en la voluntat de millorar dia a dia els recursos de gestió de residus.

 La deixalleria de Navàs

 La deixalleria de Navàs donarà servei a una població de més de 5580 habitants que hi podran aportar tots aquells residus que no es generen de forma diària però que disposats de manera selectiva en els contenidors de la deixalleria es podran tractar adequadament. La separació i posterior gestió que fan aquestes instal·lacions possibiliten el seu aprofitament i eviten que vagin a parar als abocadors.

 La nova deixalleria del Bages representa un pas endavant per consolidar el model de gestió de residus municipals que determina l’ampliació, millora i complement de la xarxa de deixalleries en municipis de mes de 5000 habitants.

 Aquesta nova obra està instal·lada a dues cotes. A la cota inferior hi ha l’oficina de control, el cobert, el magatzem de residus especials i els contenidors de grans dimensions. A la cota superior, s’hi troba un segon cobert i els contenidors de recollida selectiva. Hi ha petites zones enjardinades i un tancament perimetral que fa la instal·lació inaccessible fora de les hores d’obertura. La instal·lació consta d’energia solar tèrmica a la coberta de l’oficina.

 La inversió total que ha fet la Junta de Residus, del Departament de Medi Ambient, per posar en funcionament la instal.lació ha estat de 189.404 €.

 Programa per completar la xarxa de deixalleries

 La deixalleria de Navàs s’inclou dins el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 i té com a objectius prioritaris la recollida selectiva amb una projecció de serveis per tot el conjunt de la població de Catalunya i millorar la gestió per tal d’incrementar al màxim les quantitats de residus que es destinen a l’aprofitament.

 Les actuacions previstes pel Programa són:

 - Diversificar els sistemes de recollida adaptant-los a les necessitats de cada zona.

-Potenciar la implantació d’àrees d’aportació i mini deixalleries a les grans superfícies.

- Millorar i complementar la xarxa de deixalleries en municipis de més de 5.000 habitants.

- Construcció de noves deixalleries en municipis entre 2000 i 5000 habitants.

- Implantació de mini deixalleries de barri a l’interior dels grans nuclis urbans, aprofitant la xarxa de petits recuperadors existents i de deixalleries mòbils per donar servei a poblacions inferiors de 2000 habitants i nuclis aïllats.

 Totes aquestes actuacions seran finançades al 100% per la Generalitat, amb una inversió prevista fins al 2006 de 8,97 milions d’euros, per tal de disposar d’una xarxa de més de 350 deixalleries a tot el territori. Això permetrà que tots els ciutadans de Catalunya disposin, al 2006, del servei de deixalleria, fixa o mòbil, en el seu propi municipi, i que s’arribin a recollir, a través d’aquestes instal·lacions, el 10% del total de residus municipals generats.