Agència Catalana de l'Aigua

El conseller Espadaler anuncia un major grau d'exigència en matèria de sanejament de les aigües residuals industrials

query_builder   13 gener 2003 19:16

event_note Nota de premsa

El conseller Espadaler anuncia un major grau d'exigència en matèria de sanejament de les aigües residuals industrials

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha anunciat un enduriment de les mesures per evitar episodis semblants al que va passar el dia 1 de gener al riu Onyar, a l’alçada de Girona, on milers de peixos van morir ofegats per excés d’amoni a l’aigua. Aquest amoni provenia de diferents abocaments que superaven els límits normals i que eren d’origen industrial. En concret, d’indústries relacionades amb la manipulació de matèria orgànica. Segons Espadaler, “canviarem les regles del joc per fer-les encara més exigents en matèria de sanejament de les aigües residuals industrials”.

El Pla de Sanejament, aprovat el juny de 1996, marca les directius per al sanejament d’aigües residuals orientades a preveure la contaminació d’aigües superficials, subterrànies i marines posant especial èmfasi a la prevenció en origen i restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. L’objectiu principal és aconseguir un nivell de qualitat de l’aigua que asseguri els usos definits al Pla.

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials (PSARI) es desenvolupa a partir d’eines com són els convenis col·lectius de col·laboració, ajudes a les empreses (mitjançant desgravacions fiscals), i subvencions a les empreses per a la reducció de la càrrega contaminant.

El proper mes de febrer s’abordarà el PSARI 2003, que, sense oblidar la necessitat de tractar la contaminació bàsica, tindrà com a objectiu principal la reducció de les emissions d’altres substàncies contaminants, o contaminants específics. El programa tractarà d’explicitar un model de relacions, comportaments i actuacions per acomodar l’escenari d’utilització eficient de les infrastructures de sanejament amb la responsabilitat pròpia del sector industrial, i de cada establiment en particular, d’eliminar la contaminació que generen els seus processos. Entre d’altres objectius, es plantejarà eliminar o reduir significativament els riscos dels contaminants orgànics persistents (COPs) en el medi ambient, obligats per la responsabilitat de deixar una indústria sostenible a les futures generacions.

Paral·lelament, el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2002 està en marxa per tal de donar solució al sanejament dels nuclis petits (de menys de 2.000 habitants), i per reconsiderar els nivells de tractament en les depuradores del PSARU I (millora de la qualitat dels afluents). El PSARU I, que ja es dóna per finalitzat, ha aconseguit el sanejament de les aigües residuals urbanes de les aglomeracions de més o de menys de 2.000 habitants, però amb més de 5.000 estacionals.