Territori

El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Decret 22/2002, de 22 de gener, d'establiment i millora de les mesures per a la gestió dels recursos hídrics.

query_builder   2 abril 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret de modificació del Decret 22/2002, de 22 de gener, d'establiment i millora de les mesures per a la gestió dels recursos hídrics.

El proppassat 22 de gener el Govern de la Generalitat va aprovar un Decret per establir les normes i les mesures especials per a l’aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l’àmbit de les conques dels rius que discorren íntegrament pel territori de Catalunya, garantint l’abastament d’aigua a tota la població, donada la situació d’escassetat de precipitacions d’aquests darrers mesos.De les mesures d’excepció que es contemplaven s’ha vist escaient modificar alguns aspectes que comporten l’adopció de noves mesures d’excepció per part del Govern.Aquest nou decret bàsicament afecta a les limitacions que s’establien en els cabals d’aigua no procedents de reutilització i que es destinen a camps de golf.L’ús de l’aigua per al reg dels camps de golf es troba dins de la categoria d’usos lúdics de l’aigua. De conformitat amb la relació d’usos de l’aigua que estableix la vigent legislació, els usos lúdics no gaudeixen de caràcter prioritari, i, en tot cas, es posposen a l’abastament a poblacions.El volum d’aigua que actualment es fa servir per al reg dels camps de golf afegit a la persistència de les actuals circumstàncies climàtiques compromet greument la garantia de l’abastament d’aigua a les poblacions, la qual cosa fa necessària l’adopció de noves mesures d’excepció per part del Govern dirigides a assegurar els usos prioritaris com el domèstic, motiu pel qual s’ha dictat aquest Decret.En aquest aspecte, l’utilització d’aigua per al reg de camps de golf no procedent de depuradora d’aigües residuals, que l’anterior Decret en reduïa el volum de la seva extracció o derivació, ara no es permet. Per tant, queda limitat l’ús d’aigua per a reg de camps de golf a la procedent de depuradores d’aigües residuals, i en funció de la seva disponibilitat en quantitat i qualitat.