Territori

El Govern ha aprovat definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí i la modificació de la delimitació contemplada en el Pla d'Espais d'Interès Natural.

query_builder   11 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí i la modificació de la delimitació contemplada en el Pla d'Espais d'Interès Natural.

L’espai natural dels Cingles de Bertí forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat l’any 1992.El PEIN té per objecte delimitar i establir les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals considera necessària d’assegurar, d’acord amb els valor científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí va ser aprovat provisionalment l’any 1999 pel Conseller de Medi Ambient.Aquest Pla especial completa la protecció de caràcter bàsic establerta pel PEIN i permet definir amb exactitud les àrees i els elements que pel seu especial interès requereixen mesures addicionals de protecció. A més permet establir un règim de protecció específic que adeqüi el planejament urbanístic municipal per tal que aquest sigui congruent amb el seu caràcter d’espai natural protegit.Així doncs, en la sessió del Govern d’avui s’ha procedit a la seva aprovació definitiva i l’aprovació d’una modificació dels límits de l’espai contemplat en el PEIN que suposa una ampliació de la superfície.La modificació dels límits de l’espai del PEIN Cingles de Bertí comporta la incorporació de noves àrees pertanyents als termes dels tres municipis que formen part de l’àmbit de l’espai: els municipis de Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja, a la comarca del Vallès Oriental.Així doncs, la superfície total resultant de la modificació dels límits de l’espai Cingles de Bertí és de 1.608,6 hectàrees, de les quals 1.175,7 ha. corresponen al municipi de Sant Quirze de Safaja, 146,9 ha. al de Sant Feliu de Codines i 286 ha. al de Bigues i Riells.L’espai queda delimitat al nord i a l’est pel terme municipal de Sant Quirze de Safaja. Al sud, des del coll d’en Tripeta fins a la vall de Sant Miquel del Fai, inclou els talussos de peu de cinglera del municipi de Bigues i Riells. A l’oest, en el terme de Sant Feliu de Codines, inclou els cingles del Perer, i en el terme de Sant Quirze Safaja, inclou els gorgs de Llobateres del riu Tenes.L’espai Cingles de Bertí compta amb un gran interès pels seus trets geomorfològics, ecològics i paisatgístics associats als sistemes naturals de cinglera i rupícoles i als sistemes fluvials i les comunitats naturals de ribera.La modificació de delimitació concep dotar l’espai d’una major coherència geomorfològica de l’àmbit considerat, així com la incorporació d’elements naturals, com els gorgs i els cursos d’aigua, que permeten el desenvolupament d’hàbitats naturals d’interès comunitari.La nova delimitació incorpora, com a continuació del sistema de cinglera, els anomenats cingles del Perer, localitzats al marge dret del riu Tenes aigües avall del salt del Tenes.També incorpora l’àmbit dels gorgs de Llobateres localitzats als tram del Tenes previ a la seva confluència amb el Rossinyol per tal de completar els elements que conformen l’ecosistema fluvial en l’àmbit del Pla.D’altra banda, l’incendi de juliol de 1994 va arrasar pràcticament la totalitat de l’àmbit del PEIN. La incidència del foc va canviar de forma radical el conjunt dels sistemes naturals i el paisatge dels Cingles de Bertí. Des d’aleshores, la necessitat d’ampliar l’àmbit a protegir es fa més evident i es proposa incloure al PEIN algunes zones perifèriques a l’espai amb la finalitat de mantenir la representativitat d’algunes comunitats vegetals forestals.La modificació dels límits incorpora àrees adjacents a la delimitació vigent que van quedar menys afectades pel foc, com ara la pineda de pi roig del sector septentrional de Sant Quirze de Safaja, on el foc va cremar el sotabosc; i l’alzinar de l’obaga del Flequer, que tot i que va cremar durant l’incendi de 1982, es va salvar de l’incendi de 1994 i presenta un bon recobriment arbori.Aquestes comunitats boscoses són punts importants perquè constitueixen els refugis de les espècies típicament forestals, si més no en alguna part del seu cicle vital, i de l’altra banda perquè compleixen, junt amb la resta d’arbres adults que es troben dispersos per l’espai, la funció de focus de dispersió de llavors per a la regeneració de la coberta arbrada.En el procés d’aprovació definitiva s’han valorat, entre d’altres, els informes del Consell de Protecció de la Natura, del Centre de la Propietat Forestal així com dels ajuntaments en el territori dels quals es troba l’espai, així com s’ha consultat diverses entitats i organismes de caire professional, científic i naturalístic.