Territori

El Govern de la Generalitat ha acordat la delegació de competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a l'Ajuntament de Cervelló.

query_builder   14 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat ha acordat la delegació de competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a l'Ajuntament de Cervelló.

Cal recordar que la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, preveu la delegació de competències sancionadores, per infraccions lleus i greus, als ajuntaments que ho sol·licitin. Així doncs, els ajuntaments podran incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors. El tipus d’infraccions que els ajuntaments tenen potestat per sancionar són:Infraccions lleus:a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.Infraccions greus:a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions quealberguin gossos potencialment perillosos.b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les partscomunes dels immobles col·lectius i als espais públics en general.f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.