Agència Catalana de l'Aigua

El Govern acorda l'ocupació urgent del béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infrastructures per al tractament de les aigües residuals, justificat en la necessitat peremptòria de resoldre d'una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocadors d'aigües residuals de diversos nuclis urbans

query_builder   6 novembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent del béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infrastructures per al tractament de les aigües residuals, justificat en la necessitat peremptòria de resoldre d'una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocadors d'aigües residuals de diversos nuclis urbans

En concret es permetrà l’execució dels següents projectes d’obres:- Construcció del col·lector de connexió en alta del sector Mas Aliu del municipi d’Aiguaviva al sistema de Girona, als termes municipals d’Aiguaviva, Vilablareix, Salt i Girona. Mitjançant la construcció dels 4.521 m de xarxa de col·lectors projectada, es possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària, tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca del riu Ter.L’entrada en funcionament de l’esmentat col·lector permetrà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades pels nuclis urbans abans esmentats fins a la depuradora del sistema Girona, per a la seva depuració.- Construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i dels col·lectors en alta de Térmens i Menàrguens. Mitjançant la construcció de l’EDAR juntament amb els 2.308 metres de xarxa de col·lectors corresponents, es possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques del riu Segre.L’entrada en funcionament de l’obra projectada permetrà la recollida i subsegüent tractament d’un cabal de 855 m3/dia, equivalent a una població servida de 4.275 habitants.Aquesta actuació comportarà una inversió de 130 MPTA (781.315,73 euros).- Construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del sistema de sanejament de Cardedeu i Llinars del Vallès, al terme municipal de La Roca del Vallès, per tal de resoldre els abocaments d’aigües residuals dels nuclis de les poblacions de Llinars del Vallès, Cardedeu i la Roca del Vallès. Mitjançant la construcció de l’EDAR, juntament amb la corresponent xarxa de col.lectors, es possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques del riu Besòs.L’entrada en funcionament de l’obra projectada permetrà la recollida i subsegüent tractament d’un cabal de 10.314 m3/dia, equivalent a una població servida de 66.845 habitants.Aquesta actuació comportarà una inversió de 1.085 MPTA (6.520.981,33 euros).- Projecte d’execució de 197 metres de camí d’accés a l’estació de bombament d’aigües residuals de Mallorquines, al terme municipal de Sils (Selva), que permetrà efectuar el correcte manteniment de l’estació.