Territori

El Govern aprova el Decret pel qual es regulen les condicions per a la incineració dels residus.

query_builder   19 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es regulen les condicions per a la incineració dels residus.

El Govern ja va regular per llei l’any 2000 les condicions en les quals s’havia de realitzar la incineració de residus a Catalunya, amb la finalitat de protegir la salut de les persones i el medi ambient. El mateix any una directiva comunitària va fixar a nivell de la Unió Europea els requeriments aplicables a la gestió de residus.Aquest decret desenvolupa la Llei de l’any 2000 a l’objecte de regular determinades condicions tècniques de la incineració de residus, per tal d’evitar o limitar els efectes nocius que se’n puguin derivar, amb l’objecte d’aconseguir un alt nivell de protecció de la salut de les persones i el medi ambient.Així doncs, el decret regula aspectes relatius als sistemes de recuperació d’energia dels quals han de disposar les instal·lacions d’incineració de residus tot fixant-ne el rendiment energètic mínim.També recull els valors límits d’emissió atenent els requeriments de la directiva comunitària corresponent.A més, pel que fa a les emissions, s’estableix els requeriments aplicables a la gestió de les cendres resultats del procés d’incineració i determina els valors límits d’emissió a l’atmosfera de metalls pesants, dioxines i furans per a aquest tipus d’instal·lacions.Les activitats d’incineració que es veuen afectades per l’aplicació d’aquesta regulació es poden agrupar en els grups següents:- Instal·lacions d’incineració de residus especials.- Instal·lacions d’incineració de residus municipals.- Instal·lacions d’incineració de residus en origen, és a dir, aquelles que tenen les pròpies indústries.També s’ha contemplat les instal·lacions d’incineració de residus a les quals no és aplicable aquesta regulació, que són les que hi ha en la llista que en aquest sentit estableix la Directiva Comunitària relativa a la incineració de residus.Bàsicament corresponen a instal·lacions de residus específics com els vegetals, de la fusta, suro, radiactius i els d’origen animal i també aquelles instal·lacions experimentals i que tractin menys de 50 t/any.