Territori

El Govern acorda la delegació de competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a diversos ajuntaments

query_builder   20 febrer 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda la delegació de competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a diversos ajuntaments

El Govern acorda delegar als ajuntaments que ho han sol·licitat, la competència per imposar sancions de caràcter lleu i greu per infraccions previstes a la Llei sobre la tinença de gossos considerats perillosos de l’any 1999. Així doncs, els ajuntaments podran incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors.Aquests ajuntaments són:- Ajuntament de Granollers- Ajuntament de l’Hospitalet- Ajuntament de la Seu d’Urgell- Ajuntament de Tarragona- Ajuntament de ViladecansCal recordar el tipus d’infraccions que els ajuntaments tenen potestat per sancionar:Infraccions lleusa) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.Infraccions greusa) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als espais públics en general.f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.