Agència Catalana de l'Aigua

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infrastructures per al tractament de les aigües residuals, justificat en la necessitat peremptòria de resoldre d'una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocaments d'aigües residuals de diversos nuclis urbans.

query_builder   3 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infrastructures per al tractament de les aigües residuals, justificat en la necessitat peremptòria de resoldre d'una vegada per totes el greu problema que actualment plantegen els abocaments d'aigües residuals de diversos nuclis urbans.

El retard en la construcció de les obres projectades provocarà un greu desfasament que indubtablement distorsionarà els plans de sanejament que el Pla Director de Catalunya preveu per a aquestes zones, a més de provocar un greu incompliment de la legislació comunitària en matèria de sanejament.En concret permetran l’execució dels següents projectes d’obres:- Construcció de 5.146 metres de xarxa de col·lectors, que permetrà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades pels nuclis urbans del municipi de Mont - roig, que actualment aboquen a diverses lleres públiques sense cap mena de tractament, fins a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Mont - roig del Camp (àrea costanera), per a la seva depuració. L’entrada en funcionament possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de les conques de les rieres meridionals.- Construcció de 2.779 metres de xarxa de col·lectors, perllongant els col·lectors en alta de Puig-reig, que permetrà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades pels nuclis urbans del municipi de Puig-reig, que actualment aboquen a diverses lleres públiques sense cap mena de tractament, fins a la depuradora del sistema per a la seva depuració. L’entrada en funcionament possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca del riu Llobregat.- Construcció de 5.001 metres de xarxa de col·lectors que permetrà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades pel nucli urbà del municipi de Breda, que actualment aboquen a diverses lleres públiques sense cap mena de tractament, fins a la depuradora del sistema per a la seva depuració. L’entrada en funcionament possibilitarà aconseguir una important i imprescindible millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca de la Tordera.- Construcció de 1.600 metres de xarxa de col·lectors, en concret per modificació del col·lector interceptor de les conques de la riera de la Creu i Vall del poble, que possibilitarà la recollida i subsegüent conducció de les aigües residuals generades a diversos nuclis urbans dels termes municipals de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Així doncs s’aconseguirà una important millora sanitària tant de l’entorn com de les lleres públiques de la conca del riu Llobregat, fins a la futura depuradora del sistema Prat de Llobregat per a la seva depuració.