Territori

El Departament de Medi Ambient posa en marxa el pla simple de gestió forestal

query_builder   6 novembre 2002 19:42

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient posa en marxa el pla simple de gestió forestal

El Departament de Medi Ambient crearà la figura del pla simple de gestió forestal. El nou document serà aplicable a les finques de menys de 25 Ha i permetrà a tots els propietaris forestals realitzar la gestió de forma sostenible.

Al llarg dels darrers anys, el Departament de Medi Ambient ha fomentat la planificació dels terrenys forestals mitjançant l’elaboració de projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal. Els models d’aquests plans vigents fins ara, només eren aplicables a finques forestals de més de 10 Ha.  Si tenim present que el 73 % de les propietats forestals a Catalunya tenen una extensió menor de 10 Ha i el 80 %, menor de 25 %, és pot deduir que una part molt important de les finques no han pogut adoptar, encara, un pla tècnic o un projecte d’ordenació.

Per suplir aquesta mancança, el Departament de Medi Ambient crearà la figura del pla simple de gestió forestal. El nou document serà aplicable a les finques de menys de 25 Ha i permetrà a tots els propietaris forestals realitzar la gestió de forma sostenible.

La funció dels plans tècnics i els projectes d’ordenació és realitzar una planificació a mitjà i llarg termini de les actuacions de millora que cal executar en els terrenys forestals i constitueixen la principal garantia que la gestió que es du a terme està d’acord amb els principis i criteris de sostenibilitat.

Fins el moment actual, prop de 1.600 finques, equivalents a una superfície de més de 250.000 Ha de titularitat privada, realitzen ja la gestió en base a aquests documents d’ordenació. Pel que fa a la superfície pública, més de 120.000 Ha disposen també de projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats.

Barcelona, 6 de novembre de 2002