Territori

El Departament de Medi Ambient i Habitatge augmenta mig milió d'euros el pressupost de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

query_builder   7 juny 2004 17:42

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient i Habitatge augmenta mig milió d'euros el pressupost de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

La xifra total del pressupost per al 2004 ascendeix a 1.300.000 €

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha augmentat la partida destinada a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) en 500.000 € més, per consolidar-ne el funcionament, així com per posar en marxa noves estacions i reposar els equips més antics. La xifra total del 2004  ascendeix a 1.300.000 €. A més, l’acord de Govern de l’11 de maig de 2004 dota la XVPCA amb 659.900 €, per adequar les estacions de mesura a la normativa de seguretat laboral.

 

La missió d’aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l’aire. És a dir, obtenir els nivells de concentració a l’aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures que s’obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la contaminació atmosfèrica. La XVPCA processa 8.000.000 de dades a l’any, facilitades cada mitja hora. En moments d’alerta, pot incrementar-se la presa de mesures, a cada minut. El manteniment d’aquesta complexa xarxa de 68 d’estacions automàtiques i 189 captadors manuals de mesura de la contaminació atmosfèrica suposa, a l’any, més de 800.000 €. A aquesta xifra, cal afegir-hi el cost del personal especialitzat, les analítiques, el material fungible, etc.

Així doncs, la Xarxa és sobretot de gran utilitat  perquè:

•        Acompleix la normativa actual de protecció de l’ambient atmosfèric. L’establiment de normes sobre la qualitat de l’aire exigeix una anàlisi permanent i fiable dels contaminants atmosfèrics.

•         Localitza els principals focus emissors i els seus efectes.

•         Coneix l’evolució dels nivells en el temps i en el territori.

•         Informa els ciutadans de l’estat de la qualitat de l’aire i de la seva evolució.

•         Elabora els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori (instrument orientador de la planificació territorial).

•         Emprèn actuacions de sanejament en zones degradades.

•         Emprèn actuacions preventives en zones no degradades.