Agència Catalana de l'Aigua

Comença el procés de recuperació de l'aqüífer Carme-Capellades

query_builder   22 maig 2003 13:49

event_note Nota de premsa

Comença el procés de recuperació de l'aqüífer Carme-Capellades

 El conseller Espadaler ha signat un conveni amb la Junta Central d’Usuaris per afavorir la recuperació, tal com s’està aconseguint amb la Tordera

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, i el president de la Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades, Xavier Bartrolí, han signat aquest migdia un conveni de col·laboració per a l’elaboració del Pla d’ordenació per a la recuperació de l’aqüífer, fer segellaments de pous i fer un inventari d’aprofitaments.

Segons el conseller, "aquest conveni fa palesa la voluntat política de solucionar el problema de sobreexplotació de l’aqüífer. Es tracta d’un conveni que pretén gestionar correctament la demanda d’aigua, que és un bé limitat, per garantir-ne el subministrament, alhora que es practiquen diferents polítiques d’estalvi. Hem buscat solucions dins d’una visió integral de la problemàtica de l’aigua".

En virtut d’aquest conveni, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del Departament de Medi Ambient, elaborarà el Pla d’ordenació d’extraccions per a la recuperació de l’aqüífer, prèvia consulta amb la Junta Central sobre l’informe tècnic elaborat; la Junta Central trametrà a l’ACA l’inventari de pous en desús, i, prèvia verificació per part de l’ACA, es procedirà a la clausura i segellat dels que no estiguin legalitzats, o a elaborar expedients d’extinció dels drets que emparen aquests aprofitaments quan sigui oportú; també la Junta Central facilitarà a l’ACA la informació que tingui disponible en cada moment sobre aprofitaments no legalitzats, inscrits en el Registre d’Aigües, o en el catàleg d’aigües privades que hagin variat les seves característiques essencials.

El Decret 328/1998, d’11 d’octubre, va establir les normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers catalans, entre ells el de Carme-Capellades, que fixava, entre d’altres coses, la obligatorietat que els titulars d’aprofitaments a constituir-se en comunitat d’usuaris.

El passat 6 de març es va aprovar la constitució i els estatuts de la Junta Central d’Usuaris de l’aqüífer, i actualment es troba en fase de redacció el Pla d’ordenació d’extraccions. El 3 de maig, el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar l’Acord de declaració provisional de sobreexplotació de l’aqüífer Carme-Capellades. L’acord va comportar l’adopció d’una sèrie de mesures per tal de recuperar els recursos, entre les que destaquen l’elaboració del Pla d’ordenació d’extraccions i la constitució de la Junta Central d’Usuaris de l’aqüífer, prèviament a la declaració definitiva de sobreexplotació.

La Junta Central d’Usuaris de l’aqüífer Carme-Capellades treballarà, juntament amb l’ACA, per assolir el repte de recuperar un aqüífer estratègic que està en situació de sobreexplotació.

Els estatuts de la Junta Central van encaminats a:

 Buscar un recurs alternatiu, com ara la connexió a la xarxa Ter-Llobregat des del sud en una primera fase, i amb la xarxa de la Llosa del Cavall des del nord en una segona fase.

 Disposar dels elements administratius de protecció (la declaració de sobreexplotació) per tal de recuperar l’aqüífer.

Es tracta del mateix model seguit pel Departament de Medi Ambient per tal de recuperar la Tordera, amb resultats força positius. De la mateixa manera que passa al Maresme, a l’Anoia hi ha una població força important i uns sectors industrials potents i molt intensius en consum d’aigua, com són l’adober i el paperer. L’única font de provisió d’aigua fins el moment és l’aqüífer Carme-Capellades.