Salut

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, a proposta del conseller d'Economia i Finances, ha aprovat autoritzar les següents despeses amb abast plurianual.

query_builder   24 desembre 2002 15:40

event_note Nota de premsa

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, a proposta del conseller d'Economia i Finances, ha aprovat autoritzar les següents despeses amb abast plurianual.

Al Servei Català de la Salut (SCS) del Departament de Sanitat i Seguretat Social 3.821.902,23 € amb motiu del conveni a subscriure amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Fundació Galatea per a la Gestió dels programes PAIMM i RETORN.

El 15 de setembre de 1998 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Servei Català de la Salut i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona per crear conjuntament el PAIMM.

El Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM) és  un programa pensat per ajudar a metges amb problemes psíquics i/o conductes addictives que poden interferir en la seva pràctica professional.

L’objectiu d’aquest programa és la recuperació d’aquests metges perquè puguin tornar a exercir la medicina en òptimes condicions per als seus pacients.

El programa RETORN és un programa d’atenció per als professionals d’infermeria amb problemes psíquics i/o conductes addictives, similar al PAIMM.

L’any 2001 es va crear la Fundació Galatea, promoguda pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, la finalitat de la qual és la promoció de la salut i la prevenció de malalties dels metges i altres professionals de la sanitat, així com l’assistència sanitària d’aquells professionals que pateixin alguna malaltia física o psíquica.