Direcció General de Comunicació

Queden suprimits 53 consells i comissions de l'administració per tal d'agilitar la Generalitat

query_builder   8 juny 2004 17:29

event_note Nota de premsa

Queden suprimits 53 consells i comissions de l'administració per tal d'agilitar la Generalitat

El Govern ha acordat avui durant la reunió d’aquest matí la supressió de 53 òrgans collegiats de l’Administració de la Generalitat, seguint amb la línia de simplificació de les estructures organitzatives per tal d’agilitar i flexibilitzar el funcionament de l’Administració.

Amb aquesta decisió, el Govern suprimeix aquells òrgans que han finalitzat les funcions encomanades en el seu moment o que esdevenen innecessaris, tant si és per raons d’inactivitat o perquè totes les seves funcions ja són assumides per un altre òrgan o organismes de la Generalitat.

Així, el Govern ha acordat suprimir els òrgans col•legiats següents:

 Departament de la Presidència:

o Consell Rector del Centre d’Història Contemporània de Catalunya

o Comissió de Coordinació interdepartamental

o Comissió d’Anàlisi dels Actes de Violència contra les Dones en l’Àmbit de la Llar

o Consell Territorial

o Comissió Assessora per a la Modernització de l’Administració

o Comissió d’Investigació i Desenvolupament de l’Esport

 Departament de Relacions Institucionals i Participació:

o Comissió per a les Relacions Institucionals amb l’Estat

 Departament de Política Territorial i Obres Públiques:

o Grup Interdepartamental de Muntanya

 Departament d’Interior:

o Comissions de brigada i Comissions de parcs principals de bombers

o Comitè de Salut i Seguretat Laboral del cos de bombers

 Departament de Justícia:

o Comissió mixta del Programa d’Atenció Especialitzada per al Tractament de Conductes Addictives

o Comissions territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, de secretaris judicials

 Departament d’Economia i Finances:

o Junta d’Assegurances de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

o Comissió Assessora del Pla de Comptabilitat Pública

 Departament d’Educació:

o Comissió de Coordinació de Formació Professional

o Comissió d’Estudis de les llars d’infants

o Comissió d’Informàtica Educativa

 Departament de Cultura:

o Comissió per a l’estímul de la Cultura Científica

o Comissió Assessora per a la modernització cultural de Catalunya

o Comissió Assessora per al Diàleg entre les Cultures Existents a l’Estat Espanya

 Departament de Salut:

o Consell Català de prevenció del tabaquisme

o Consell director sobre el desplegament de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependències

o Comissió de Coordinació i lluita contra les dependències de drogues, i el Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic per al desplegament de la Llei 20/1985

o Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic per al desplegament de la Llei 20/1985

o Comitè Directiu del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la SIDA

o Consell assessor sobre recerca en l’àmbit de la sanitat a Catalunya

o Comitè científic de la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut

 Departament de Treball i Indústria:

o Comissió Interdepartamental de Seguretat i Salut Laboral

o Comissió d’Experts en Matèria de Línies Elèctriques d’Alta Tensió

o Consell d’Organitzacions Representatives de l’Economia Social de Catalunya (CORESC)

 Departament de Comerç, Turisme i Consum:

o Comissió Mixta d’Hoteleria

o Comitè director i la Ponència Tècnica del Pla territorial sectorial d’establiments comercials

 Departament de Benestar i Família:

o Comissió Interdepartamental per a l’Accessibilitat

o Comissió Interdepartamental d’Integració Laboral de les persones amb Disminució

o Consell Assessor d’Integració Laboral

o Comitè Assessor per a l’Atenció i la Integració Social de les Persones amb Disminució

o Consell de Direcció de l’ICASS

o Comissió del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials

 Departament de Medi Ambient i Habitatge:

o Comissió Assessora de les reserves naturals parcials del Delta del Llobregat de la Ricarda-Ca l’Arana i el Remolar-Filipines

o Comissió de programació d’habitatges

o Comissió de seguiment del Pla d’espais d’interès natural

o Comissions de treball no permanents o transitòries

o Comitè assessor per al desenvolupament del Programa de rehabilitació i conservació del parc d’habitatges

o Junta consultiva per al seguiment dels plans d’aprofitament forestal i cinegètic de la serra de Collserola

o Consell de Cooperació del Parc Natural dels Ports i de la reserva natural parcial de les Fagedes dels Ports

o Consell de Cooperació del Parc Natural de la Serra del Montsant

 Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació:

o Comissió Delegada de la CIRIT

o Comissió Permanent del Consell d’Assessorament, Seguiment i Avaluació de la CIRIT

o Consell de la Societat de la Informació

o Comissió Assessora d’Ètica per a les Ciències i la Tecnologia de Catalunya

o Comissió Assessora de Ciències i Tecnologia

o Comissió de Seguiment i Actualització de la implantació i els Objectius del Pla estratègic Catalunya en Xarxa

o Comissió d’Habilitació

DOCUMENTACIÓ DE L’ACORD:

• El Govern ha acordat suprimir diversos òrgans col•legiats de l’Administració de la Generalitat.

Una de les línies d’actuació de l’acció del Govern és la simplificació de les estructures organitzatives, per tal d’agilitar i flexibilitzar l’organització de l’Administració de la Generalitat.

Amb aquesta finalitat, el Govern creu necessari suprimir aquells òrgans que han finalitzat les funcions que se li van encomanar o que esdevenen innecessaris, ja que tota la tasca que tenien assignada la porten a terme altres òrgans o organismes de la Generalitat.

D’altra banda, el Govern creu més operativa i eficaç la creació de grups de treball, la vigència dels quals vagi lligada amb la realització de la tasca encomanada.

Així doncs, el Govern ha acordat suprimir els òrgans col•legiats següents:

a) Del Departament de Presidència:

- Consell Rector del Centre d’Història Contemporània de Catalunya

- Comissió de Coordinació interdepartamental

- Comissió d’Anàlisi dels Actes de Violència contra les Dones en l’Àmbit de la Llar

- Consell Territorial

- Comissió Assessora per a la Modernització de l’Administració

- Comissió d’Investigació i Desenvolupament de l’Esport

b) Del Departament de Relacions Institucionals i Participació:

- Comissió per a les Relacions Institucionals amb l’Estat

c) Del Departament de Política Territorial i Obres Públiques:

- Grup Interdepartamental de Muntanya

d) Del Departament d’Interior:

- Comissions de brigada i Comissions de parcs principals de bombers

- Comitè de Salut i Seguretat Laboral del cos de bombers

e) Del Departament de Justícia:

- Comissió mixta del Programa d’Atenció Especialitzada per al Tractament de Conductes Addictives

- Comissions territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, de secretaris judicials

f) Del Departament d’Economia i Finances:

- Junta d’Assegurances de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

- Comissió Assessora del Pla de Comptabilitat Pública

g) Del Departament d’Educació:

- Comissió de Coordinació de Formació Professional

- Comissió d’Estudis de les llars d’infants

- Comissió d’Informàtica Educativa

h) Del Departament de Cultura:

- Comissió per a l’estímul de la Cultura Científica

- Comissió Assessora per a la modernització cultural de Catalunya

- Comissió Assessora per al Diàleg entre les Cultures Existents a l’Estat Espanya

i) Del Departament de Salut:

- Consell Català de prevenció del tabaquisme

- Consell director sobre el desplegament de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependències

- Comissió de Coordinació i lluita contra les dependències de drogues, i el Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic per al desplegament de la Llei 20/1985

- Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic per al desplegament de la Llei 20/1985

- Comitè Directiu del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la SIDA

- Consell assessor sobre recerca en l’àmbit de la sanitat a Catalunya

- Comitè científic de la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut

j) Del Departament de Treball i Indústria:

- Comissió Interdepartamental de Seguretat i Salut Laboral

- Comissió d’Experts en Matèria de Línies Elèctriques d’Alta Tensió

- Consell d’Organitzacions Representatives de l’Economia Social de Catalunya (CORESC)

k) Del Departament de Comerç, Turisme i Consum:

- Comissió Mixta d’Hoteleria

- Comitè director i la Ponència Tècnica del Pla territorial sectorial d’establiments comercials

l) Del Departament de Benestar i Família:

- Comissió Interdepartamental per a l’Accessibilitat

- Comissió Interdepartamental d’Integració Laboral de les persones amb Disminució

- Consell Assessor d’Integració Laboral

- Comitè Assessor per a l’Atenció i la Integració Social de les Persones amb Disminució

- Consell de Direcció de l’ICASS

- Comissió del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials

m) Del Departament de Medi Ambient i Habitatge:

- Comissió Assessora de les reserves naturals parcials del Delta del Llobregat de la Ricarda-Ca l’Arana i el Remolar-Filipines

- Comissió de programació d’habitatges

- Comissió de seguiment del Pla d’espais d’interès natural

- Comissions de treball no permanents o transitòries

- Comitè assessor per al desenvolupament del Programa de rehabilitació i conservació del parc d’habitatges

- Junta consultiva per al seguiment dels plans d’aprofitament forestal i cinegètic de la serra de Collserola

- Consell de Cooperació del Parc Natural dels Ports i de la reserva natural parcial de les Fagedes dels Ports

- Consell de Cooperació del Parc Natural de la Serra del Montsant

n) Del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació:

- Comissió Delegada de la CIRIT

- Consell de la Societat de la Informació

- Comissió Assessora d’Ètica per a les Ciències i la Tecnologia de Catalunya

- Comissió Assessora de Ciències i Tecnologia

- Comissió Permanent del Consell d’Assessorament, Seguiment i Avaluació de la CIRIT

- Comissió de Seguiment i Actualització de la implantació i els Objectius del Pla estratègic Catalunya en Xarxa

- Comissió d’Habilitació