Direcció General de Comunicació

La Generalitat subvencionarà la gestió i conservació del sistema costaner protegit

query_builder   7 setembre 2004 16:32

event_note Nota de premsa

La Generalitat subvencionarà la gestió i conservació del sistema costaner protegit

El Govern de la Generalitat ha aprovat una inversió de 3,6 milions d’euros per a la gestió del sòl no urbanitzable del sistema costaner. En els propers mesos, el Govern aprovarà el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que suposarà l’aprovació definitiva de la protecció d’aquest sòl no urbanitzable. A partir d’aquest mes de setembre però, quedarà oberta la convocatòria per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments per la conservació i millora del paisatge en aquest sòl.

L’import màxim destinat a la present convocatòria és de 1,8 milions d’euros,  distribuïts en les anualitats 2004 i 2005. L’import de la subvenció serà el 50% del cost de les actuacions de manera que amb la contribució dels ajuntaments s’espera una inversió de prop de 3,6 milions d’euros.

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner té per objectiu preservar el litoral i evitar la urbanització de gran part del sòl costaner que encara no ha estat urbanitzat. El Pla permetrà mantenir com a sòl no urbanitzable una superfície superior a les 24 mil hectàrees en la primera línia de costa.

Les actuacions susceptibles de ser finançades són la construcció i manteniment de camins de ronda, els accessos per a vianants i mitjans no motoritzats a la zona de domini marítimo-terrestre, la reconstrucció de terrasses i marges, la millora de la coberta vegetal i actuacions i prevenció d’incendis, l’enderroc d’instal•lacions o edificacions obsoletes o il•legals, l’adaptació paisatgística d’accessos, instal•lacions o edificacions.