Direcció General de Comunicació

Els serveis territorials de la Generalitat podran aplicar sancions en matèria d'ordenació comercial

Acords de Govern del 20 de juliol del 2004

query_builder   20 juliol 2004 16:14

event_note Nota de premsa

Els serveis territorials de la Generalitat podran aplicar sancions en matèria d'ordenació comercial

Acords de Govern del 20 de juliol del 2004

El Govern ha aprovat el decret que regula la capacitat sancionadora en matèria d’ordenació comercial, que preveu, entre altres novetats, que els serveis territorials de Comerç puguin imposar sancions fins a 60.000 euros per infraccions lleus. Aquest decret és una adequació a les modificacions introduïdes per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de l’any 2001, que també va atribuir capacitat sancionadora a les corporacions locals fins a un màxim de 60.000 euros.

L’atribució de capacitat sancionadora als diferents òrgans del Departament de Comerç, Turisme i Consum i als ajuntaments, per a certs tipus d’infraccions lleus, descentralitza la capacitat d’imposar sancions, d’acord amb el millor coneixement que tenen els òrgans territorials de les activitats que es realitzen en el seu àmbit.

Els òrgans competents per imposar sancions en matèria de disciplina del mercat i de defensa de consumidors i usuaris, de comerç interior, de comerç minorista i d’equipaments comercials són, per quantia de la sanció, els següents:

 Fins a 60.000 euros, els directors dels Serveis Territorials del Departament de Comerç, Turisme i Consum a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. Els ajuntaments podran imposar sancions per infraccions lleus fins a un màxim de 60.000 euros, d’acord amb la tipificació d’infraccions establertes a la Llei o a les ordenances municipals.

 De 60.001 a 150.000 euros, el director general de Comerç.

 De 150.001 a 300.500 euros, el conseller de Comerç, Turisme i Consum.

 A partir de 300.001 euros, el Govern de la Generalitat.