Direcció General de Comunicació

El Govern resoldrà 120.000 peticions pendents d'ajuts a la rehabilitació

query_builder   27 abril 2004 21:03

event_note Nota de premsa

El Govern resoldrà 120.000 peticions pendents d'ajuts a la rehabilitació

El Govern ha acordat tramitar els 120.000 expedients pendents d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges que no estiguin inclosos en àrees de rehabilitació integral prèviament declarades o que afectin habitatges amb patologies estructurals. Amb aquest propòsit, el Govern de la Generalitat ha decidit destinar al voltant de 80 milions d’euros a atendre les peticions pendents i no admetrà noves sol•licituds fins que no s’aprovin les noves bases reguladores dels ajuts. La Generalitat aplicarà a aquest objectiu els ingressos procedents de l’Estat per a la rehabilitació d’habitatge, previstos inicialment en 24 milions d’euros per a l’any 2004.

Molts dels expedients pendents de resolució provenen de l’any 2002, any en què el Govern va aprovar un decret que establia els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat, emmarcat en el conveni subscrit el mateix any entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. El pagament  d’aquests expedients estava bloquejat per la falta de finançament en els pressupostos de l’any 2003 i, conseqüentment, als prorrogats de l’any 2004.

El Govern aprovarà en els propers mesos les noves bases reguladores dels ajuts de rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges, d’acord amb l’elevat volum de sol•licituds. Les noves bases s’inclouran en la proposta del nou Pla per al Dret a l’Habitatge.

Les línies d’ajut es concentraran en els cinc aspectes següents:

 Dotació d’ascensors a edificis de més de tres plantes.

 Actuacions de millora de l’eficiència energètica dels edificis.

 Rehabilitació d’edificis amb patologies estructurals.

 Adaptació d’habitatges per persones amb dificultat de mobilitat.

 Rehabilitació d’edificis en zones rurals i de muntanya.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern ha acordat fer front a 120.000 expedients de sol•licituds d’ajuts a rehabilitació pendents de resolució i no admetre noves peticions fins que no s’aprovin les noves bases reguladores dels ajuts.

L’any 2002 el Govern de la Generalitat va aprovar un decret pel qual s’establien els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya sobre mesures de finançament protegides en matèria d’habitatge i sòl.

Aquest decret, que es basa en el conveni subscrit l’any 2002 entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005, establia el nombre màxim d’actuacions subvencionables durant el període de vigència del Pla.

En aquests moments, el Govern creu prioritari resoldre l’acumulació de prop de 120.000 expedients de peticions d’ajut a la rehabilitació que no disposaven de finançament en els pressupostos de l’any 2003 ni, conseqüentment, als prorrogats de l’any 2004.

Cal tenir en compte que molts d’aquests expedients provenen de l’any 2002, que la seva tramitació tenia una durada d’entre 8 i 12 mesos i que el seu pagament estava bloquejat per la falta de finançament.

En aquest sentit, el Govern destinarà al voltant de 80 M€ per tal de resoldre aquests 120.000 expedients pendents de resolució. A fi d’absorbir el deute corresponent, la Generalitat aplicarà a aquest objectiu els ingressos procedents de l’Estat per a rehabilitació d’habitatges, previstos inicialment en 24 M€ per a l’any 2004.

És per aquest motiu, que el Govern ha acordat avui tancar provisionalment l’admissió de sol•licituds relatives a línies d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges que no estiguin inclosos en àrees de rehabilitació integral prèviament declarades o que afectin habitatges amb patologies estructurals.

Per altra banda, i donada la voluntat del Govern de promoure una nova política d’habitatge, el Govern ha acordat aprovar en els propers mesos les noves bases reguladores dels ajuts de rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges, que siguin totalment adequades i reajustades a l’elevat volum de sol•licituds, i que estaran inclosos en la proposta del nou Pla per al dret a l’habitatge.

Així doncs, aquestes noves línies es concentraran en els cinc objectius següents:

a) dotació d’ascensors a edificis de més de tres plantes.

b) Actuacions de millora de l’eficiència energètica dels edificis.

c) Rehabilitació d’edificis amb patologies estructurals.

d) Adaptació d’habitatges per persones amb dificultat de mobilitat.

e) Rehabilitació d’edificis en zones rurals i de muntanya.