Direcció General de Comunicació

El Govern desmenteix nous errors en el baròmetre de l'acció del govern del 2000

query_builder   15 març 2003 15:48

event_note Nota de premsa

El Govern desmenteix nous errors en el baròmetre de l'acció del govern del 2000

El Govern català vol manifestar que una vegada fetes les corresponents verificacions tant a la Direcció General d’Avaluació i Estudis, a l’Institut d’Estadística de Catalunya, com a l’Oficina de Relacions amb el Parlament del Departament de la Presidència, s’ha constatat que la informació que avui publica el diari El País no s’ajusta a la informació de la qual es disposa i que va ser tramesa oportunament al Parlament de Catalunya.

S’ha constatat que les valoracions dels líders polítics que el diari esmenta coincideixen amb les que figuren a l’informe públic que es va difondre a través de l’oficina del portaveu l’1 d’agost del 2000, corresponent al baròmetre de juliol, configurat en base a dues onades d’abril i juny.

 A més, el qüestionari tramès al Parlament en data 25 d’abril del 2001, amb número de registre 23.536 amb el qual es respon a la pregunta núm. 320-00368/06, corresponent al qüestionari de l’onada de juliol del 2000, hi figuren les preguntes 26, 28 i 30 del qüestionari en què es demana que es valori de l’1 al 10 els tres polítics que el diari esmenta com a no preguntats.

Així doncs, consultat el conjunt del qüestionari no es constata que hi hagi cap diferència entre el qüestionari, l’informe fet públic, les taules estadístiques i el tramès al Parlament.

 El Govern també vol fer públic que el diari El País va enviar un fax divendres 14 de març sol·licitant informació sobre la qüestió i que la mateixa tarda aquesta ja li va ser facilitada d’acord amb els documents dels quals es disposa.

 El Govern ha admès errors en la gestió d’alguns estudis, però, en l’esforç obligat de contrast de la informació i, perquè es puguin donar respostes fiables a l’opinió pública, és del tot necessari poder verificar l’origen de les informacions que es publiquen a la premsa així com la seva veracitat per evitar confusions indesitjades.

Barcelona, 15 de març de 2003

Registreu-vos al web de les Notícies del Govern (http://www.gencat.net/premsa), on podreu consultar aquesta nota de premsa i la resta d’informació generada pel Govern