Direcció General de Comunicació

Comunicat sobre un estudi publicat avui a la premsa sobre el sistema electoral

query_builder   4 març 2003 10:49

event_note Nota de premsa

Comunicat sobre un estudi publicat avui a la premsa sobre el sistema electoral

Davant la notícia publicada avui al diari "El País" amb relació a un estudi encarregat sobre el sistema electoral, considerem necessari fer públic el següent.
El Departament de la Presidència, davant l’eventualitat de l’elaboració d’un possible avantprojecte de llei sobre aquesta matèria, va encarregar al Centre d’Estudis Sociològics, per un import d’un milió dues-centes cinquanta mil pessetes + IVA, un Estudi sobre les possibles alternatives a l’actual llei electoral, destinat a fer una anàlisi de diversos sistemes electorals existents a Europa, que va ser lliurat al Departament de la Presidència el dia 29 de novembre de 2000 . Aquest estudi no és cap enquesta ni cap estudi d’opinió, sinó un dictamen tècnic sobre sistemes electorals i per tant, d’acord amb la normativa vigent (en aquell moment el Decret 25/98, de 4 de febrer, i a hores d’ara el Decret 334/2002, de 3 de desembre) el Govern no té l’obligació de fer-lo arribar al Parlament. Dins la resposta parlamentària donada l’1 d’agost de 2001 a les preguntes (de la 314-05779/06 a la 314-05792/06) escrites per l’I.Sr. Joan Ridao sobre estudis, informes i dictàmens encarregats pel diferents departaments de la Generalitat es va incloure una referència a l’existència de l’estudi esmentat. Davant les peticions d’informació de la 320-00703/06 a la 320-00719/06 formulades per l’I.Sr. Joan Ridao, diputat al Parlament de Catalunya, el dia 31 de gener de 2002 es va posar a la seva disposició l’esmentat estudi, juntament amb d’altres sol·licitats. Les pàgines de l’estudi estan numerades correlativament i en cap moment se’n va arrencar cap pàgina ni es va mutilar l’estudi, com s’afirma a la informació publicada avui al diari "El País". El diari "El País" ja tenia coneixement d’aquest estudi i en va donar notícia extensa el 15 de desembre de 2002.