Territori

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 201/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, per al període 1998-2001.

query_builder   6 març 2001 10:00

event_note Nota de premsa

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 201/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, per al període 1998-2001.

Les modificacions que destaquen d’aquest Decret són:- S’adapten les mesures als canvis soferts en l’entorn econòmic i financer actualitzant els percentatges que es contenien en el Pla de l’Habitatge 1998 ’ 2001, i, per tant, els preus dels habitatges de protecció oficial, per tal d’impulsar la construcció d’aquests habitatges.- S’introdueix un ajut a l’entrada en forma de bestreta. Aquest ajut directe serà un percentatge variable en funció del preu que consti en les escriptures i segons la tipologia d’habitatge de què es tracti: 3% en els habitatges de protecció oficial i fins a l’11% dels habitatges de protecció oficial en règim especial. Pot ser incrementat si afegim supòsits com ara el cas de joves que no superin els 35 anys o el fet de ser una família nombrosa amb un increment del 3%; i si es tracta de persones amb minusvalies o bé sigui una unitat familiar formada únicament pel pare o la mare i els fills amb increments d’un 1%.- Més persones es podran acollir als ajuts per a joves ja que l’edat màxima per a obtenir aquests ajuts passa de 30 a 35 anys.- S’incrementa l’oferta dels ajuts per al primer accés en propietat d’habitatges amb protecció oficial ja que s’elimina la condició de superfície mínima establerta (abans era de 70 m2) mantenint el màxim en 90 metres.