Territori

Manel Nadal i Jordi Follia han visitat les obres de millora de les carreteres de la Vall d'Aran

query_builder   2 juliol 2004 17:00

event_note Nota de premsa

Manel Nadal i Jordi Follia han visitat les obres de millora de les carreteres de la Vall d'Aran

El secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, i el director general de Carreteres, Jordi Follia, han visitat avui diversos municipis de la Vall d’Aran per tal de conèixer l’estat de les obres que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està duent a terme a les carreteres de la comarca.

Actualment, la Generalitat està invertint 9,3 MEUROS en la xarxa de carreteres de la zona amb diverses obres que estan en execució. En aquesta legislatura, es preveu invertir 24,7 MEUROS en la millora de la C–28 que connecta la Vall d’Aran amb el Pallars Sobirà.

Actuacions en execució a la Val d’Aran

Condicionament de la carretera C-28. Tram Betren – Garòs

Aquest tram d’uns 2,8 quilòmetres de longitud, està en fase d’execució de les obres de condicionament, des de l’any passat. Les obres consisteixen en l’ampliació i la millora del traçat de la carretera, l’explanació de les futures vies de servei laterals en el tram urbà situat entre les rotondes de Casarilh i Escunhau, el reforçament del ferm de la carretera i la construcció d’una nova rotonda. La nova secció de la carretera tindrà 12 metres (dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 2,5 metres) en els trams interurbans i 9 metres en el tram urbà situat entre la rotonda d’Escunhau i la de Casarilh. Els vials de servei tindran una amplada de 6,5 i 5 metres. 

El pressupost de les obres és de 3,1 MEUR i es preveu que les obres s’acabin a finals del proper mes de setembre.

Condicionament de la carretera C-28. Tram Garòs – Salardú

Aquest tram d’uns 4 quilòmetres de longitud té un pressupost de 3,17 MEUR. Les obres consisteixen en la millora del traçat i de l’amplada de la carretera que passarà dels 9 metres d’amplada actuals als 12 metres (dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 2,5 metres). D’aquesta manera, durant la temporada hivernal es disposarà d’un espai per què els vehicles puguin aturar-se a posar les cadenes i també perquè puguin apartar-se per deixar passar  les màquines llevaneus.

L’eixamplament de la calçada ha obligat a la construcció de murs. També es millorarà la senyalització, les barreres de seguretat i es farà un reforçament de tot el paviment existent. 

Les obres han començat aquest mes de juny passat i es preveu que s’acabin l’estiu de l’any vinent.

Condicionament de la carretera C-28. Travessera de Salardú

Aquest tram d’uns 0,8 quilòmetres de longitud està en fase d’execució de les obres de condicionament des de l’any 2002.  L’actuació té per objecte resoldre els problemes de capacitat en època hivernal, atès l’intens trànsit del tram, agreujats per la ziga-zaga existent,  on s’entronca l’accés a Unha i Bagergue.

L’obra consisteix bàsicament en l’eixamplament a partir de la secció existent, que és insuficient, per tal d’aconseguir una nova secció formada per dos carrils de 3,5 metres i un voral de 2 metres, a més a més de les voravies de vianants. L’eixamplament obliga, en gran part del traçat, a fer uns murs  per la proximitat del riu Garona. A més, també es preveu la construcció d’una rotonda a la sortida en direcció a Baqueria.

El pressupost de les obres és de 2 MEUR i es preveu que les obres s’acabin a finals d’aquest estiu.

Pont sobre el riu Garona a Vielha

El passat mes d’abril es van iniciar les obres de construcció d’un nou pont sobre el riu Garona a Vielha. L’objectiu de les obres de construcció del nou pont sobre el Garona es la connexió de la Ronda Exterior de Vielha amb el marge oposat del riu. Les obres enllaçaran l’avinguda del riu Garona amb el carrer Comets. La longitud del pont és de 22,6 metres i la longitud total del nou vial que es construirà serà d’uns 79 metres. 

La secció del nou vial i del pont serà de 12 metres, estarà formada per dos carrils per a vehicles, de 3 metres, un carril-bici de 2 metres i dos voreres de 2 metres (que inclouen la part corresponent a la barana del pont). Dins de les obres s’inclou també el condicionament de la llera del riu en una longitud d’uns 15 metres a cada costat del nou pont. Aquest condicionament es farà amb escullera.

Les obres tenen un pressupost de 407.789 euros i es preveu que estiguin acabades el proper mes de novembre.

Paraallaus a l’accés a Beret

Aquesta zona està  situada a  la carretera C-142b, d’accés a Beret des de Baquèira, al terme municipal de Naut Aran, a la Val d’Aran. En aquesta zona la carretera C-142b ascendeix sobre una vessant orientada al sud, que té una alçada màxima de 2.100 metres,  que fa que amb una certa freqüència es produeixin allaus que obliguen a tallar la carretera i a treballar amb màquines de neteja.

Les obres corresponen a la segona fase d’actuació com a continuació de les barreres que es van col·locar l’any 2001, i inclouen la instal·lació d’uns 770 metres de barrera de 2,5 metres d’alçada. 

Les obres tenen un pressupost de 657.198 euros. Les obres van començar a mitjans del mes de novembre i es van interrompre a principis de desembre per les condicions meteorològiques. Aquestes obres s’han reiniciat les obres durant la primavera i es preveu acabar-les a finals d’aquest estiu.

Actuacions en estudi de millora de la carretera C-28 de Vielha a Esterri d’Àneu

El conjunt d’actuacions per a la millora integral de tots els tram de la carretera C-28 que encara no han estat objecte d’un condicionament es troba en diferents fases del procés de tramitació administratiu, tal com es descriu a continuació però s’ha previst dur a terme tota aquest conjunt d’obres al llarg d’aquesta legislatura.

Amb les actuacions previstes s’obtindrà una amplada de la calçada de 12 metres en tot el tram situat entre Vielha i Salardú, excepte a les travesseres urbanes. La resta de la carretera entre Salardú i Baqueira, i entre la Mare de Déu de les Ares i Esterri d’Àneu tindrà una amplada de 9 metres. Per últim, el tram corresponent al port de la Bonaigua tindrà una amplada variable, amb sobreamples als revolts i cunetes trepitjables, a fi d’evitar l’important impacte mediambiental i paisatgístic que es produiria amb altres tipus d’actuacions.

Condicionament del tram:  Travessera de Vielha – Betren

Aquest tram molt urbà, d’una longitud d’uns 0,8 quilòmetres de longitud de la carretera C-28 està en fase de redacció del projecte constructiu del seu condicionament.

 El pressupost previst per a l’actuació és d’1 MEUR.

Condicionament del tram:  Salardú - Baqueira

Aquest tram d’uns 4 quilòmetres de longitud de la carretera C-28 està en fase de redacció del projecte constructiu del seu condicionament. 

El pressupost previst per a aquesta actuació és de 3 MEUR

Condicionament del tram:  Baqueira –revolt de Toñon

L’actuació prevista en aquest tram consisteix en el reforçament del ferm de la carretera i la formació de cunetes pavimentades que seran trepitjables per tal de donar un sobreample a la carretera.

Actualment està en fase avançada de redacció el projecte constructiu d’aquesta actuació que afecta a un tram de 4,4 quilòmetres i té un pressupost d’1,1 MEUR. Es preveu licitar les obres abans de final d’any per fer-les l’any vinent.

Condicionament del tram:  Revolt de Toñon – límit de comarca

L’actuació prevista en aquest tram consisteix en el reforçament, l’eixamplament i la millora de la carretera en el tram que arriba fins al límit amb el Pallars Sobirà, que es caracteritza per la gran quantitat de revolts tancats existents.

Actualment està en fase de redacció el projecte constructiu d’aquesta actuació que afecta a un tram d’uns  4 quilòmetres i té un pressupost de 3,8 MEUR

Condicionament del tram:  Mare de Déu dels Ares – Variant dels Avets

L’actuació consisteix en el condicionament d’un tram que se situa al Pallars Sobirà, entre el refugi de la Mare de Déu dels Ares i l’inici de la variant dels Avets, que va ser construïda per aquest Departament l’any  1998.

Actualment està en fase de redacció del projecte constructiu, un cop feta la informació publica l’any 2001. La longitud del tram és de 3 quilòmetres i el cost previst és de 3,9 MEUR.

Condicionament del tram:  Variant dels Avets – Cruïlla de Son

L’actuació consisteix en el condicionament del tram que va des del final de la variant dels avets fins a la cruïlla de l’accés a Son. En aquest darrer punt s’iniciarà la futura variant de València d’Àneu.

Actualment està en fase de redacció del projecte constructiu, un cop feta la informació publica l’any 2001. La longitud del tram és de 6,1 quilòmetres i el cost previst és de 9,5 MEUR.

Variant d’Esterri d’Àneu i València d’Àneu

Aquesta actuació tanca l’itinerari de la C-28 o carretera de Vielha a Esterri d’Àneu. L’obra prevista correspon a la variant conjunta de València d’Àneu i d’Esterri d’Àneu. El final de la variant se situa ja sobre la carretera C-13, d’Esterri d’Àneu a Sort.

Actualment s’està en fase d’aprovació de la informació pública feta l’any 2001. El pressupost de l’actuació, d’acord amb l’estudi informatiu redactat és de 5,4 MEUR 

Altres actuacions

Accés a Canejan

L’accés a Canejan es fa mitjançant un vial de titularitat municipal que connecta aquest nucli amb la carretera N-230, que és la carretera de Vielha a la frontera francesa per Pont de Rei (carretera que depèn del Ministeri de Foment). L’accés té una longitud d’uns 5,8 quilòmetres.

La millora de l’accés a Canejan és una actuació que estava prevista dins del Pla Comarcal de Muntanya de la Val d’Aran, i dins d’aquest programa es van fer unes obres durant els anys 2001 i 2002. Aquestes obres van consistir en la millora de revolts i del drenatge del camí. Posteriorment, a la tardor de l’any 2003 es van fer unes altres obres d’estabilització de talussos amb construcció de sobreamples de talussos i murs d’escullera que van tenir un cost aproximat de 315.000 €.

Actualment, s’estan analitzant diferents possibilitats de millora de l’accés a Canejan, amb un tipus d’actuació que consistiria en la millora del camí aprofitant el traçat existent, i fent millores dels revolts similars a les fetes l’any passat amb sobreamples, murs d’escullera i revestiments de cunetes. El cost aproximat de l’actuació podria ser d’uns 1,2 MEUR però dependrà de la redacció del projecte corresponent.

S’ha estudiat un possible traçat per la vessant sud de la muntanya de Canejan, pel costat solana. Aquest traçat té un relleu molt accidentat i el pendent del nou vial seria  12%, que és un valor molt elevat. El principal inconvenient però és el fortíssim impacte mediambiental  que es produiria. Els desmunts que es formen són, en molts casos, superiors als 20 metres i arriben fins als 40 metres d’alçada. La situació de la carretera a mitja ladera a més impossibilita la construcció de solucions de tipus túnel. Així dons es considera que l’impacte mediambiental és inadmissible.