Territori

La Generalitat sol·licitarà la creació d'un centre regional de l'Agència de Seguretat Marítima Europea amb seu a Catalunya

query_builder   13 febrer 2003 18:19

event_note Nota de premsa

La Generalitat sol·licitarà la creació d'un centre regional de l'Agència de Seguretat Marítima Europea amb seu a Catalunya

El conseller Felip Puig ho ha anunciat aquest matí al Parlament on ha reiterat la necessitat de traspassar totes les competències en matèria de gestió de ports a la Generalitat per garantir la protecció del litoral català

Durant la sessió parlamentària d’aquest matí, i en resposta a un interpel·lació sobre la necessitat d’ordenació de la seguretat marítima a Catalunya, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques i Portaveu del Govern, Felip Puig, ha anunciat que la Generalitat sol·licitarà a la UE la creació d’un centre regional de l’Agència de Seguretat Marítima Europea i proposarà que aquest centre tingui la seu a Catalunya. Segons el conseller Puig, aquest centre regional permetria millorar la col·laboració entre els estats mediterranis en matèria de seguretat marítima. En concret, Felip Puig ha comunicat que “el Govern català està en contacte amb diferents regions en vistes a establir convenis i línies de cooperació en matèria de seguretat marítima i lluita contra la contaminació incloent de manera especial el control de l’abocament incontrolat d’hidrocarburs i altres matèries contaminants en aigües mediterrànies. Concretament estem en contacte amb Balears, País Valencià, Llenguadoc, Còrsega, Sardenya i el Nord d’Itàlia. Creiem que aquest és el marc perquè es creï un centre regional de l’Agència de Seguretat Marítima Europea”. El conseller Puig ha volgut destacar que el Govern català no només no defuig responsabilitats, que avui per avui encara no li corresponen, sinó que les assumeix i treballa des de fa temps per tenir una responsabilitat més àmplia i una major capacitat de resposta. En aquest sentit, Puig s’ha mostrat confiat en poder aconseguir en la propera legislatura tots els traspassos en matèria de gestió, d’inspecció, vigilància i seguretat, que en definitiva, permeti a la Generalitat assumir la competència plena en la gestió del litoral català. En aquest punt, Puig ha fet saber a la cambra parlamentària que el Govern de la Generalitat no renunciarà a la reclamació de totes les funcions executives que actualment s’exerceixen a través de les capitanies marítimes, i en els propers mesos intensificarà el diàleg amb el Govern Central. Pel conseller Puig aquestes modificacions s’haurien de fer o bé a través d’una llei orgànica o bé en el marc d’un nou Estatut d’Autonomia. Segons el conseller Felip Puig la nova normativa haurà d’incloure totes les funcions i també tots els mitjans humans i materials existents, i per tant, la transferència efectiva de les capitanies marítimes a la Generalitat. En concret, el conseller Puig proposa que la Generalitat tingui competències por poder autoritzar l’entrada i sortida de bucs en aigües i ports catalans; determinar per raons de seguretat marítima les zones de fondejament i maniobres en aigües i zones exteriors del ports catalans; determinar les condicions dels canals d’entrada i de sortida dels ports catalans; establir els criteris per maniobrar els bucs que contenen mercaderies perilloses o condicions excepcionals en ports de Catalunya; supervisar la inspecció tècnica dels bucs les mercaderies i les seves tripulacions; i en definitiva, competències per exercitar totes les funcions referents a la navegació, seguretat marítima, salvament marítim i lluita contra la contaminació del mar en aigües i ports catalans. Respecte els ports de Barcelona i Tarragona, el conseller Felip Puig ha anunciat que des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques s’està impulsant la revisió dels respectius plans de seguretat i d’autoprotecció dels ports per prevenir qualsevol tipus de contingència. “Més enllà de l’estricte marc competencial de la Generalitat, estem treballant per garantir la col·laboració activa de tota la comunitat portuària, amb les autoritats i administracions competents en matèria de seguretat marítima, per tal d’incrementar les inspeccions dels bucs que visiten els nostres ports” ha assegurat Felip Puig. Durant la sessió parlamentària, el conseller Puig també ha informat a la cambra de l’elaboració del Pla de Salvament Marítim i de lluita contra la contaminació marítima de les aigües territorials de Catalunya. “Com ja ens vam comprometre i més enllà de les nostres limitacions competencials, - ha dit Felip Puig- estem treballant d’una manera interdepartamental i amb la col·laboració d’experts externs en un nou pla que presentarem durant aquest semestre per a la seva aprovació”. Segons ha informat el conseller, aquest Pla inclourà un inventari dels actuals trànsits marítims; un inventari dels mitjans disponibles per prevenció i control; la identificació de l’actuació més idònia per cada tipus de possible accident; la identificació dels responsables en cas de produir-se accidents; els mecanismes de coordinació interadministratius; la identificació de les zones de sacrifici en cas de produir-se accidents. Felip Puig ha conclòs que en definitiva ha de ser un pla que prevegi també els canals d’informació i difusió entre tots els agents implicats, incloent també l’organització i la coordinació dels serveis de voluntariat que es puguin desplegar. El conseller Puig també ha anunciat que paral·lelament a aquest pla el Departament d’Obres Públiques i Política Territorial promourà una comissió permanent d’experts, formada per tècnics i científics coneixedors d’aquesta matèria en l’àmbit de Catalunya, i amb col·laboradors internacionals. Es preveu que aquest comitè permanent es constitueixi conjuntament amb l’aprovació del Pla. Incorporarà experts, científics universitaris i dels sectors professionals universitaris.