Territori

La Generalitat presenta el projecte de construcció de la variant de la C-243 a Sant Sadurní d'Anoia

Es millorarà la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit al nucli urbà d'aquesta població amb una inversió de 2,4 MEUR

query_builder   12 desembre 2002 13:06

event_note Nota de premsa

La Generalitat presenta el projecte de construcció de la variant de la C-243 a Sant Sadurní d'Anoia

Es millorarà la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit al nucli urbà d'aquesta població amb una inversió de 2,4 MEUR

El director general de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Jordi Follia, ha presentat avui dijous, dia 12 de desembre, el projecte de construcció de la variant de la carretera C-243 a Sant Sadurní d’Anoia, a la comarca de l’Alt Penedès. Actualment, les obres es troben en fase de redacció de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental que es preveu que s’aprovi durant el primer trimestre de 2003. Aquesta actuació suposa una inversió de 2,4 MEUR (400 MPTA).

Introducció

Actualment  a la població de Sant Sadurní d’Anoia hi conflueixen les carreteres C-243a i BP–2151, aquesta última gestionada per la Diputació de Barcelona.

La construcció de la variant de la carretera C-243 a Sant Sadurní d’Anoia, a més de disminuir el volum de trànsit del nucli urbà d’aquesta població, servirà de via d’enllaç de la C-243, que va de Sant Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès, amb la BP-2151, que va de Sant Sadurní d’Anoia a Sant Pere de Riudebitlles.

Així doncs, amb la construcció d’aquest nou vial, que connectarà ambdues carreteres, la Generalitat pretén:

Completar l’itinerari Nord-Sud: Vilafranca del Penedès – Sant Sadurní d’Anoia - Masquefa, mitjançant la BV-2241.

Completar l’itinerari de circumval·lació per la banda oest de la ciutat. D’aquesta manera s’evitarà el pas del trànsit, que es dirigeix cap a l’autopista A-7, per les actuals travesseres urbanes.

Descripció de les obres

L’estudi informatiu i d’impacte ambiental contempla tres alternatives:

Alternativa 1:

Aquest traçat s’inicia a la C-243a, al límit dels termes municipals de Sant Sadurní d’Anoia i Subirats, a la rotonda ja existent.

A continuació, el traçat es desvia, lleugerament, cap a l’oest i supera el camí de Cal Rossell, el torrent de les Casetes d’en Mir i el torrent de les Solanes, a través de ponts. El traçat finalitza a la intersecció amb la BP-2151 i la BV-2241 que es projecta com una rotonda amb 5 ramals per accedir-hi. La calçada de l’interior d’aquesta rotonda està formada per dos carrils de 4 m i vorals d’1 m amb cuneta revestida de 2 m.

Cal esmentar l’accés previst a la zona industrial de Cal Mir, mitjançant un enllaç a diferent nivell.

D’altra banda, i per tal de permetre la permeabilitat dels camins actuals a banda i banda de la variant, es preveu la reposició dels camins i el seu pas per sota de la variant, mitjançant els corresponents ponts.

La secció de la variant es dissenya com una via d’1+1, és a dir un carril per sentit de 3,5 m d’amplada, 2 vorals d’1,5 m i cuneta revestida de 2 m.

Alternatives 2 i 3:

Les característiques de les altres dues alternatives són molt similars a les de la primera. Es preveuen les mateixes seccions i l’enllaç, mitjançant una rotonda, amb la BP-2151. Les diferències radiquen bàsicament en els traçats, que es desvien des de l’inici del recorregut cap a llevant. 

Aquestes alternatives (2 i 3) presenten una difícil implantació a nivell territorial degut a la zona industrial on es projecten, el polígon de Cal Mir .