Territori

La Generalitat inverteix 100 MPTA per millorar la Via Augusta a Badalona

Adapta l'antiga carretera N-II a la seva funció urbana

query_builder   2 març 2001 16:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat inverteix 100 MPTA per millorar la Via Augusta a Badalona

Adapta l'antiga carretera N-II a la seva funció urbana

La direcció general de Carreteres executa obres de condicionament a la Via Augusta de Badalona per convertir aquesta carretera (antiga N-II) en una via urbana i posteriorment cedir-la a l’Ajuntament de la ciutat.El condicionament de la Via Augusta de Badalona s’emmarca dins les actuacions que la direcció general de Carreteres du a terme en relació a l’adaptació de les travesseres de poblacions a la funcionalitat urbana que adquireixen per les ampliacions o modificacions de la xarxa viària.Per tant, l’objectiu d’aquesta actuació ha estat adaptar l’antiga carretera N-II en un tram de 500 m a les característiques urbanes que actualment té, amb la finalitat de cedir-la posteriorment a l’Ajuntament.L’actuació s’ha finançat conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona, de manera que el departament de Política Territorial i Obres Públiques ha efectuat una inversió d’uns 100 MPTA i l’Ajuntament de 20 MPTA. En aquest sentit les obres executades per la direcció general de Carreteres han estat la pavimentació de les calçades i les voreres, la instal·lació de l’enllumenat i algunes instal·lacions de reg dels espais verds, i mobiliari urbà.S’ha modificat la rasant de la N-II entre el carrer Santa Eulàlia i el carrer Temple per tal d’aconseguir que, tot i mantenir l’accessibilitat actual a les edificacions del costat muntanya, també resulti accessible la vorera costat mar, a la zona del carrer Jaume Borràs.Per comunicar el carrer Jaume Borràs i Sant Anastasi amb la Via augusta, s’ha realitzat una calçada de trànsit compartit; i per donar accés de vianants des del carrer Sant Anastasi a la vorera costat muntanya de la Via Augusta on estan situades parades d’autobús s’ha executat una rampa.La secció transversal s’ha modificat, la calçada disposa de 3 carrils de 3 m d’ample, i les voreres tenen una amplada variable, amb un mínim de 4m.Un dels elements més significatius del mobiliari urbà són els punts de llum, per als quals es va adoptar el model de fanal Tronic, el qual està format per columnes de 9 m d’alçada per a les lluminàries de calçada i amb una lluminària per a la vorera de 5m d’alçada. La disposició en planta, la interdistància i la tipologia escollida per als punts de llum van ser fixats pels tècnics de l’ajuntament de Badalona.Així mateix, s’han realitzat obres de drenatge, senyalització, semaforització i plantacions.