Territori

La Generalitat i els ports esportius es faran càrrec conjuntament de la regeneració de les platges afectades per les seves infraestructures

El ministeri de Medi Ambient és responsable de la regeneració de la resta de platges del litoral

query_builder   10 maig 2004 13:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat i els ports esportius es faran càrrec conjuntament de la regeneració de les platges afectades per les seves infraestructures

El ministeri de Medi Ambient és responsable de la regeneració de la resta de platges del litoral

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha signat un conveni amb els ports esportius del litoral català per tal de fer-se càrrec conjuntament de la regeneració de les platges afectades per les seves infraestructures. El govern català i els gestors privats de cada port cofinançaran al 50% aquestes actuacions.

Competències

La Llei de costes de 1988, desenvolupant l’article 132 de la Constitució Espanyola, que determina que les platges formen part del domini públic estatal,  estableix que és competència del Ministeri de Medi Ambient:

- Realitzar les obres necessàries per la protecció, defensa i conservació del domini públic marítim terrestre, i pel seu ús.

- La creació, regeneració i recuperació de platges.

Atès que alguns ports tenen una incidència directa sobre la dinàmica litoral, en els corresponents títols d’atorgament s’estableix l’obligació de fer el transvasament de sorres quan sigui necessari per restablir la dinàmica litoral i l’estabilitat de les platges.

Tot i així, la Llei de ports de Catalunya de l’any 1998, preveu que la Generalitat pugui  establir un servei de dragatge  i transvasament de sorres, en el cas que l’actuació estigui vinculada a un port i que el dragatge  o regeneració sigui necessari per restablir la dinàmica litoral alterada per la infraestructura portuària. 

Nou conveni

El març de 2004, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha redactat el projecte constructiu, on es preveuen, previ estudi de totes les alternatives, i del seu impacte ambiental, dragats de transvasament als diferents ports del litoral català. Aquest projecte, que tindrà continuïtat cada any, identifica les actuacions a realitzar durant els propers mesos, prioritzant les actuacions en els ports que en tenen l’obligació.

Per tal de portar a terme aquestes  actuacions, la Generalitat ha signat un conveni amb l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), el passat 27 de febrer, comprometent-se a cofinançar l’actuació al 50% amb els següents ports, els quals transvasaran  els següents volums de sorra.

- Balís, 82.000 m3

- Mataró, 24.000 m3

- Premià, 52.500 m3

- Masnou, 28.000 m3

- Torredembarra, 26.500 m3

- Coma-Ruga, 65.000 m3

En el cas dels ports de la Generalitat de Catalunya, així com en aquells que no tinguin establerta la obligació de transvasar en el seu títol concessional, el dragatge el finança totalment el Govern Català.

- Arenys, 45.000 m3

- Tèrmica Foix, 30.000 m3

- Vilanova, 71.000m3

- Ginesta 28.000 m3

Actualment s’està pendent de signar el protocol fixant les aportacions de cada port.

L’inici del projecte resta condicionat a que el Ministeri de Medi Ambient i el Departament de Medi Ambient informin del projecte, que se’ls va entregar el passat 26 de març. S’espera que en breu estiguin llestos els seus informes.

Tot seguit, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques licitarà els concurs públic per adjudicar els treballs que s’executaran durant un  període de 12 mesos.