Territori

La Generalitat extingeix la concessió del Port de Roda de Barà

PTOP encarregarà un nou Pla Especial i convocarà un nou concurs

query_builder   30 juliol 2004 12:30

event_note Nota de premsa

La Generalitat extingeix la concessió del Port de Roda de Barà

PTOP encarregarà un nou Pla Especial i convocarà un nou concurs

El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal ha resolt, en data 23 de juliol, extingir la concessió administrativa que, l’any 1993, s’havia adjudicat a Port Roda de Barà, SA per a construir i gestionar un port esportiu en el terme municipal de Roda de Barà. PTOP encarregarà la redacció d’un Pla Especial del port i preveu licitar aquesta tardor el concurs per adjudicar el nou contracte de concessió d’obra pública que permeti finalitzar les obres del port i iniciar-ne la gestió, de manera que pugui quedar definitivament resolt a finals d’any

Antecedents

L’any 1993 s’havia adjudicat a Port Roda de Barà, SA, la concessió administrativa per a construir i gestionar un port esportiu en el terme municipal de Roda de Barà, durant un període de 30 anys, que finalitzava el 2023.

Les obres, però, no començaren fins l’any 1999, quan es van resoldre uns recursos judicials interposats en el seu dia contra l’Acord de Govern que autoritzava la construcció del port, i després que l’entrada de capital francès a la societat promotora, aportat per una entitat amb experiència en el sector portuari d’aquest país veí, donés, al menys aparentment, garanties tècniques i econòmiques per a tirar endavant l’actuació. 

Però a la tardor del 2001, després de la paralització de les obres de construcció durant els mesos d’estiu per evitar interferir amb els usuaris de les platges, les obres no es van reiniciar. L’any 2002 l’Administració va iniciar un primer expedient de caducitat de la concessió, si bé es va deixar sense efectes pocs mesos després, en reprendre’s les obres del port, amb el compromís que les mateixes quedarien finalitzades el mes de desembre de 2003.

Extinció de la concessió

No obstant, el reiterat incompliment dels compromisos assumits per la societat encarregada de tirar endavant el projecte de port esportiu va provocar que, el mes de desembre de 2003, davant l’evidència de l’incompliment dels terminis previstos per executar les obres i posar el port en funcionament, s’iniciés un nou procediment administratiu per, definitivament, extingir la concessió administrativa atorgada a Port Roda de Barà, SA. Aquest procediment ha culminat ara, amb la decisió del titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal,  de posar fi a aquesta etapa d’incerteses, declarant extingida la concessió per causa imputable al concessionari, i recuperant la Generalitat els terrenys destinats al futur port esportiu, així com les obres executades fins el moment present.

Pla Especial i nou concurs

A partir d’ara, el DPTOP té previst convocar un concurs públic per tal de que es finalitzin les obres del port. Una condició de la nova concessió serà la salvaguarda dels interessos de les persones que, en el seu dia van adquirir un dret d’amarratge al concessionari. En aquest sentit, s’establiran un seguit de beneficis a aquests futurs amarristes, als quals es reconeixerà un dret preferent d’adquisició de drets en el nou port, al temps que uns avantatges econòmics respecte la resta d’adquirents.

D’altra banda, en el seu dia, l’ara ja anterior concessionària va publicitar un seguit de serveis i instal·lacions en el futur port que en cap cas havien estat autoritzats per l’Administració. Precisament per evitar especulacions al respecte, el DPTOP, conjuntament amb l’Ajuntament de Roda de Barà, definirà, mitjançant la redacció del corresponent Pla especial, els usos urbanístics que es permetran en el futur port, i que bàsicament queden restringits als propis de l’activitat portuària i de servei a la nàutica esportiva.

Es preveu que el concurs per adjudicar el nou contracte de concessió d’obra pública que permeti finalitzar les obres del port i iniciar-ne la gestió pròpiament dita es licitarà durant la tardor, de manera que pugui quedar definitivament resolt a finals d’any.