Empresa i Treball

Xifres de negociació col·lectiva any 2002

query_builder   22 gener 2003 18:40

event_note Nota de premsa

Xifres de negociació col·lectiva any 2002

L’any 2002 ha finalitzat amb un increment salarial que s’eleva fins al 3,56%un cop incorporades les clàusules de revisió per garantia salarial. Aquestincrement salarial revisat se situa 0,24 punts percentuals per sota delnivell registrat el desembre de l’any 2001 (3,80%).

L’any 2002 ha finalitzat amb un increment salarial que s’eleva fins al 3,56% un cop incorporades les clàusules de revisió per garantia salarial. Aquest increment salarial revisat se situa 0,24 punts percentuals per sota del nivell registrat el desembre de l’any 2001 (3,80%).

Els 859 acords col·lectius registrats fins al 31 de desembre, amb efectes econòmics a Catalunya l’any 2002, han afectat 1.622.362 treballadors i 173.215 empreses. En comparació amb l’any passat s’observa que ha augmentat el nombre d’acords (6 més), mentre que disminueixen el nombre d’empreses (20.771 menys) i treballadors afectats (13.461 menys).

L’increment salarial revisat s’ha situat en el 3,56%, un cop activades les clàusules de revisió salarial, atès que l’any ha finalitzat amb una inflació del 4% a Espanya (4,3% a Catalunya), que ha superat l’objectiu oficial d’inflació previst per a l’any 2002 (2%).

L’increment salarial revisat en l’àmbit d’empresa (3,58%) supera per molt poc al de sector (3,55%).

S’han registrat 702 acords d’àmbit d’empresa (151.651 treballadors afectats) i 157 de sector (1.470.711). Els acords d’empresa registren un increment salarial revisat del 3,58% enfront el 3,55% dels acords de sector.

L’increment salarial revisat ha oscil·lat entre el 2,92% de l’agricultura i el 3,78% de la indústria.

A nivell sectorial, la indústria, que concentra el 27,8% del total de treballadors afectats (451.962) i és el sector que pacta l’increment salarial revisat més elevat (3,78%). A continuació se situa la construcció, amb un augment salarial del 3,50% (71.429 afectats, el 4,4% del total); els serveis, amb un 3,48% (1.071.805 afectats; el 66,1% del total) i l’agricultura, amb un 2,92% (27.166 afectats; l’1,7% del total).

Els nous acords signats al llarg del 2002 s’han traduït en un increment salarial revisat del 4,49%, més elevat que el dels acords plurianuals signats en anys precedents (3,38%).

Pel que fa a la vigència temporal, s’han registrat 276 acords de nova signatura, amb un total de 252.942 treballadors afectats i un increment salarial revisat del 4,49%. La resta correspon a 583 acords plurianuals que es troben en el segon o posterior any de vigència, que afecten un total d’ 1.369.420 treballadors amb un increment salarial revisat del 3,38%.

 El 85% dels treballadors afectats per acords col·lectius tenen clàusules de revisió per garantia salarial.

Els 465 acords col·lectius amb clàusula de revisió per garantia salarial (1.378.933 afectats) incorporen un increment salarial que s’eleva fins al 3,56% un cop activades les esmentades clàusules. En el cas dels acords sense clàusula de revisió (394 acords i 243.429 afectats) l’increment salarial pactat ha estat del 3,54%.

Territorialment, l’increment salarial revisat fluctua entre el 3,36% de Tarragona i el 3,64% de Lleida.

Lleida és la demarcació que registra l’increment salarial revisat més elevat, del 3,64% (amb un total de 71.177 treballadors afectats); seguida de Barcelona, amb un 3,59% (1.248.279); Girona, amb un 3,45% (150.488 afectats) i Tarragona, amb un 3,36% (152.418 afectats).