Empresa i Coneixement

Xifres negociació col·lectiva a Catalunya octubre 2002

query_builder   15 novembre 2002 16:28

event_note Nota de premsa

Xifres negociació col·lectiva a Catalunya octubre 2002

Fins al 31 d’octubre de 2002 la negociació col·lectiva ha pactat un increment salarial del 2,91% a Catalunya, 0,84 punts percentuals per sota de l’increment pactat en el mateix període de l’any passat (3,75%). 

Els 791 acords col·lectius registrats fins al 31 d’octubre d’enguany, amb efectes econòmics a Catalunya l’any 2002, han afectat 1.508.883 treballadors amb un increment salarial mitjà del 2,91%. La comparació interanual mostra un augment del nombre d’acords registrats (38 més), juntament amb un descens de l’increment salarial pactat (0,84 punts percentuals menys) i del nombre de treballadors afectats (58.727 menys).

L’increment salarial pactat (2,91%) se situa 0,91 punts per sobre de l’objectiu oficial d’inflació previst per al conjunt de l’any 2002 (2%) i 1,29 punts per sota de la inflació interanual del mes d’octubre de 2002 (4,2%, a Catalunya).

Respecte de la previsió oficial d’inflació per al 2002 (2%), el 56,8% dels acords col·lectius (1.199.619 treballadors afectats) han pactat per sobre (augment salarial del         3,14%); el 40,3% dels acords (306.406 afectats), en el mateix nivell (2%), i el 2,9% restant (2.858 afectats), ho han fet per sota (1,25%).

Els acords d’àmbit d’empresa pacten per sota dels de sector (2,37% enfront 2,96%).

Del total d’acords col·lectius registrats, el 81,4%és d’àmbit d’empresa (644) i el 18,6% de sector (147), si bé la majoria dels treballadors afectats (el 90,5%) es regeixen pels acords de sector (1.365.306). L’increment salarial pactat pels acords d’empresa (2,37%) és 0,59 punts percentuals inferior al de sector (2,96%).

L’agricultura és el sector que pacta l’increment salarial més baix (2,82%).

La construcció és el sector que pacta l’increment salarial més elevat, del 3,49%, amb un total de 14.529 treballadors afectats; seguit de la indústria (432.860 afectats), on l’increment salarial pactat ha estat del 3,03%; els serveis, del 2,85% (1.034.328 afectats) i de l’agricultura, del 2,82% (27.166 afectats).

Els acords de nova signatura han pactat per sobre dels acords plurianuals que es troben en el segon o posterior any de vigència (4,05% enfront 2,79%).

Segons la vigència temporal, fins al 31 d’octubre s’han registrat 222 acords de nova signatura, amb un total de 142.112 treballadors afectats i un increment salarial del 4,05%. La resta correspon a 569 acords plurianuals que es troben en el segon o posterior any de vigència, que afecten un total d’1.366.771 treballadors amb un increment salarial del 2,79%. 

El 84,2% dels treballadors afectats tenen clàusules de revisió per garantia salarial.

Els acords col·lectius que incorporen clàusula de revisió per garantia salarial (1.269.971 treballadors afectats) han pactat un increment salarial del 2,79%, inferior al pactat pels acords que no inclouen aquesta clàusula (del 3,54%; 238.912 afectats). En el cas de les clàusules no retroactives (751.129 afectats), l’increment salarial pactat és del 3,03%, superior al 2,44% pactat pels acords amb clàusules retroactives (518.842 afectats).

Per demarcacions territorials, l’increment salarial oscil·la entre el 2,76% de Tarragona i el 3,05% de Lleida.

Lleida registra l’increment salarial més elevat, del 3,05% (70.626 treballadors afectats); seguida de Barcelona, amb un 2,92% (1.224.155 afectats); de Girona, 2,85% (96.723 afectats), i Tarragona, 2,76% (117.379 afectats).

Barcelona, 15 de novembre de 2002