Empresa i Treball

Xifres de negociació col·lectiva mes d'abril

query_builder   19 maig 2003 15:31

event_note Nota de premsa

Xifres de negociació col·lectiva mes d'abril

Fins al 30 d’abril de 2003 la negociació col·lectiva ha pactat un increment salarial del 3,69%, 0,95 punts percentuals per sobre del nivell pactat un any abans (2,74%). 

Fins el 30 d’abril d’enguany, s’han registrat 552 acords col·lectius amb efectes econòmics a Catalunya l’any 2003 que han afectat 756.963 treballadors amb un increment salarial mitjà del 3,69%. La comparació interanual mostra un augment de l’increment salarial pactat (0,95 punts percentuals més) i del nombre d’acords registrats (26 més), juntament amb un descens del nombre de treballadors afectats (439.163 menys).

L’increment salarial pactat (3,69%) se situa 1,69 punts per sobre de l’objectiu oficial d’inflació previst per al conjunt de l’any 2003 (2%) i 0,01 punts per sota de la inflació interanual del mes d’abril de 2003 (3,7%, a Catalunya).

Respecte de la previsió oficial d’inflació per al 2003 (2%), el 51,3% dels acords col·lectius (102.450 treballadors afectats) han pactat en el mateix nivell (2%); el 47,6% dels acords (653.790 afectats), ho han fet per sobre (3,95%), i l’1,1% restant (723 afectats), per sota (1,1%).

Els acords d’àmbit d’empresa pacten per sota dels de sector (2,48% enfront 3,88%).

El 86,2% dels acords col·lectius registrats són d’àmbit d’empresa (476) i el 13,8% de sector (76), si bé la majoria dels treballadors afectats (el 86,5%) es regeixen pels acords de sector (654.422). L’increment salarial pactat pels acords d’empresa (2,48%) és 1,4 punts percentuals inferior al de sector (3,88%).

L’agricultura és el sector que pacta l’increment salarial més baix (3,09%).

La construcció és el sector que pacta l’increment salarial més elevat, del 3,93%, amb un total de 267 treballadors afectats; seguit del 3,86% d’increment salarial pactat als serveis (579.905 afectats), del 3,10% a la indústria (176.693 afectats) i del 3,09% a l’agricultura (98 afectats).

Els acords de nova signatura han pactat per sota dels acords plurianuals que es troben en el segon o posterior any de vigència (2,77% enfront 3,69%).

Segons la vigència temporal, fins al 30 d’abril s’han registrat 29 acords de nova signatura, amb un total de 4.950 treballadors afectats i un increment salarial del 2,77%. La resta correspon a 523 acords plurianuals que es troben en el segon o posterior any de vigència, que afecten un total de 752.013 treballadors amb un increment salarial del 3,69%. 

El 86,6% dels treballadors afectats tenen clàusules de revisió per garantia salarial.

Els acords col·lectius que incorporen clàusula de revisió per garantia salarial (655.642 treballadors afectats) han pactat un increment salarial del 3,7%, superior al pactat pels acords que no inclouen aquesta clàusula (del 3,59%; 101.321 afectats). En el cas de les clàusules no retroactives (374.176 afectats), l’increment salarial pactat és del 4,44%, superior al 2,72% pactat pels acords amb clàusules retroactives (281.466 afectats).

Per demarcacions territorials, l’increment salarial oscil·la entre el 3,13% de Lleida i el 3,88% de Girona.

Girona registra l’increment salarial més elevat, del 3,88% (77.861 treballadors afectats); seguida de Barcelona, amb un 3,72% (588.352 afectats); de Tarragona, 3,46% (46.642 afectats), i Lleida, 3,13% (44.108 afectats).