Empresa i Treball

La Generalitat de Catalunya ha acordat avui declarar municipis turístics les poblacions de Lloret de Mar (La Selva), Mont-roig del Camp (Baix Camp), Santa Pau (Garrotxa) i Santa Susanna (Maresme)

La declaració es realitza a petició expressa d'aquests municipis

query_builder   9 setembre 2003 17:51

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya ha acordat avui declarar municipis turístics les poblacions de Lloret de Mar (La Selva), Mont-roig del Camp (Baix Camp), Santa Pau (Garrotxa) i Santa Susanna (Maresme)

La declaració es realitza a petició expressa d'aquests municipis

El Govern de la Generalitat ha acordat avui, a proposta del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, declarar municipis turístics les poblacions de Lloret de Mar (La Selva), Mont-roig del Camp (Baix Camp), Santa Pau (Garrotxa) i Santa Susanna (Maresme). Aquests són els primers municipis de Catalunya que després de la seva sol·licitud,  accedeixen a aquesta nova consideració establerta per la Llei de Turisme de Catalunya.

L’article 18 de la Llei de Turisme de Catalunya, en vigor des del passat mes de gener, estableix com a condició per a que una població sigui considerada municipi turístic, que en el seu terme municipal disposi d’un recurs turístic essencial o que la mitjana ponderada anual de població turística sigui superior al nombre de veïns, i el nombre de places d’allotjament turístic i de places de segona residència sigui superior al nombre de veïns.

Efectes de la declaració de municipi turístic

La consideració de municipi turístic comporta la prestació d’uns serveis mínims específics a més dels serveis mínims establerts amb caràcter general. Aquests serveis consisteixen, entre d’altres, en una atenció especial a la protecció de la salubritat pública i de la higiene, i la protecció civil i la seguretat ciutadana; la senyalització turística i d’informació general; l’atenció i l’orientació als usuaris turístics, mitjançant una oficina d’informació adherida a la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, o la posada a disposició dels usuaris turístics d’un servei d’accés a internet, d’utilització puntual, en l’oficina d’informació turística o en altres llocs de consulta oberts al públic.

D’altra banda, el municipi turístic té una sèrie de drets derivats d’aquesta condició, entre els que destaquen l’atenció preferent de les administracions en l’elaboració dels plans i programes turístics, i en les línies i mesures de foment econòmic establertes per la Generalitat; la presència en les activitats de l’Administració adreçades a la promoció interior i exterior, i l’atenció preferent en les polítiques d’implantació o millora d’infraestructures i serveis que incideixin notòriament en el turisme. A més, els municipis turístics tenen la possibilitat d’establir convenis de cooperació i coordinació amb totes les administracions, per tal de prestar adequadament llurs serveis específics.