Empresa i Treball

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics ha aprovat facultar el Conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria

query_builder   10 desembre 2002 16:18

event_note Nota de premsa

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics ha aprovat facultar el Conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria

Per tal de continuar avançant en el terreny de la simplificació i de la racionalització de processos administratius que afecten les activitats empresarials, en la sessió de la Comissió d’avui s’ha acordat facultar el conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa.

Les Cambres de Comerç, com a entitats de dret públic àmpliament implantades i reconegudes, són un col·laborador idoni, que permet donar un pas més en aquest procés.

La gestió i la resolució dels tràmits d’aquest nou servei OGU – CAMBRA és de forma anàloga a la gestió que efectuen les pròpies Oficines de la Generalitat.  Així doncs, el servei previ d’informació que aquestes oficines presten indica als empresaris què cal fer per a nova instal·lació o obertura, l’ampliació o el trasllat d’un establiment o una activitat empresarial de l’àmbit d’actuació dels departaments de la Generalitat de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Medi Ambient i Sanitat i Seguretat Social.

Aquest model basat en la constitució d’una finestreta de tramitació administrativa a les Cambres permet apropar els serveis de tramitació a les empreses, fent possible la seva integració en la resta de serveis que la Cambra ha de prestar.

El marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya es va establir amb la signatura d’un conveni l’any 1999, amb la finalitat de crear un entorn favorable a les iniciatives empresarials i fomentar la competitivitat, la innovació i la excel·lència en totes les manifestacions de l’activitat comercial, turística i industrial.

Aquest conveni s’ha materialitzat a través de deu acords específics: el primer encàrrec va tenir lloc l’octubre de 2000 a la Cambra Oficial de Girona, amb posterioritat s’ha procedit a fer el mateix amb les cambres de Tortosa i de Barcelona (a través de les seves oficines d’atenció per als serveis d’empresa de Barcelona, Berga, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Vic) i el proppassat mes de juny de 2002 amb les Cambres de Sabadell, Tàrrega i Terrassa.

Així doncs, amb la signatura d’aquest conveni, s’encarregarà a l’OGU – CAMBRA de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa la gestió abans esmentada.