Empresa i Treball

L'atur continua baixant per tercer mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 6,23%

La desocupació catalana s'ha reduït el mes d'abril en més de 7.000 persones.

query_builder   5 maig 2003 16:22

event_note Nota de premsa

L'atur continua baixant per tercer mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 6,23%

La desocupació catalana s'ha reduït el mes d'abril en més de 7.000 persones.

Aquest descens de l’atur ha afavorit, principalment, les dones. El col·lectiu juvenil també s’ha beneficiat de la reducció de l’atur.

Actualment, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de treball de la Generalitat (OTG) és de 194.413.

En relació amb el març de 2003, el nombre d’aturats ha disminuït de 7.281 persones. Aquesta davallada és molt més important que la registrada en els dos anys anteriors (809 aturats menys l’abril de 2002 i 4.342 menys, l’abril de 2001). La taxa d’atur també s’ha reduït, situant-se a finals d’abril en el 6,23% de la població activa.

En termes interanuals, l’atur s’ha incrementat de 5.037 persones. Tot i això, cal destacar que aquest augment és cinc vegades inferior al registrat l’abril de 2002 (25.942 aturats més). A més, tal i com es pot observar al gràfic adjunt, es consolida la tendència iniciada el maig de 2002 de descens progressiu dels creixements interanuals de l’atur.

La taxa d’atur catalana se situa 2,68 punts percentuals per sota de l’espanyola (del 8,91%) i 3,21 punts percentuals per sota de la de la resta de l’Estat (del 9,44%).

Lleida i Girona mantenen una taxa d’atur de plena ocupació. La de Tarragona està molt a prop del 5%

Lleida i Girona registren taxes d’atur inferiors al 5% (nivell considerat tècnicament de plena ocupació): del 4,27% a Lleida i del 4,33% a Girona. La taxa d’atur de Tarragona se situa en el 5,28% i la de Barcelona, en el 6,76%.

Els quatre àmbits territorials han experimentat un descens en el nombre d’aturats. En xifres absolutes Barcelona registra 157.362 aturats (3.149 menys respecte del març); Tarragona, 16.559 (1.830 menys); Girona, 13.167 (2.133 menys), i Lleida, 7.325 (169 menys).

En termes interanuals, l’atur s’ha incrementat a totes les demarcacions catalanes, tret de Girona, que registra una davallada de 126 aturats.

La reducció de l’atur s’ha generalitzat als quatre grans sectors de l’economia

Respecte del mes de març, el sector serveis registra una davallada de 6.411 desocupats; la indústria, de 532; la construcció, de 138, i l’agricultura, de 29. Dins el col·lectiu sense ocupació anterior, l’atur s’ha reduït de 171 persones.

L’agricultura és el sector que registra la taxa d’atur més baixa, concretament de l’1,80%. Les taxes de la resta de sectors econòmics són les següents: del 5,22% a la construcció; del 6% a la indústria, i del 6,15% als serveis.

En termes interanuals, el creixement de l’atur s’ha fet extensiu als quatre sectors d’activitat.

El nombre de joves aturats ha disminuït de 1.643

Actualment hi ha 25.664 persones desocupades menors de 25 anys a Catalunya, xifra que comporta una taxa d’atur juvenil del 6,97%. Per demarcacions, la taxa d’atur juvenil més baixa es registra a Girona, del 4,47%, seguida de Tarragona, del 7,16%; Barcelona, del 7,28%, i Lleida, del 7,99%. En comparació amb el mes de març, el nombre de joves desocupats ha disminuït de 1.643 persones, de les quals, 654 són homes i 989, dones.

Les dones han estat les més beneficiades pel descens de l’atur

El nombre de dones desocupades s’ha reduït de 4.395 (en termes relatius, del 3,80%) i el d’homes, de 2.886 (del 3,36%). Actualment, les dones desocupades es xifren en 111.357 (taxa d’atur del 8,53%) i els homes, en 83.056 (del 4,58%). A tres de les quatre demarcacions catalanes, la taxa d’atur masculina se situa en un nivell considerat de plena ocupació (inferior al 5%): del 2,53%, a Lleida; del 2,97%, a Girona, i del 3,88%, a Tarragona. En el cas de Barcelona, la taxa és lleugerament superior al 5% (del 5,04%). Pel que fa a les dones la taxa d’atur més baixa es registra a Girona, del 6,10%, seguida de Lleida, del 7,02%; Tarragona, del 7,30%, i Barcelona, del 9,12%.

L’abril de 2003 s’han registrat 24.400 contractes indefinits

Al llarg del mes d’abril de 2003 s’han signat 160.754 contractes, 24.400 dels quals han estat indefinits i 136.354, temporals. Del total de contractes registrats a Catalunya durant el mes d’abril els indefinits representen el 15%. Pel que fa a l’acumulat dels quatre primers mesos de l’any, la xifra de contractes indefinits se situa en 102.840, el 15% dels contractes. El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernàndez Teixidó ha declarat que “cal valorar positivament la davallada de la desocupació a Catalunya per tercer mes consecutiu” i ha volgut destacar “aquest descens de l’atur ha beneficiat a tots els col·lectius i a tots els sectors d’activitat”. “En l’actualitat, Lleida i Girona mantenen una taxa d’atur de plena ocupació i Tarragona se situa molt a prop del 5%” Finalment, el conseller ha assenyalat que “durant el mes d’abril s’han formalitzat 24.400 contractes indefinits, 15 de cada 100 contractes registrats”.