Empresa i Treball

El nombre de desocupats s'ha reduït de 2.045 persones en relació amb el passat mes de febrer [Actualitzada]

query_builder   3 abril 2003 12:20

event_note Nota de premsa

El nombre de desocupats s'ha reduït de 2.045 persones en relació amb el passat mes de febrer [Actualitzada]

Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb una taxa d’atur més baixa de l’Estat

Actualment, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de treball de la Generalitat (OTG) és de 201.694. En relació amb el febrer de 2003, el nombre d’aturats ha disminuït de 2.045 persones. La taxa d’atur també s’ha reduït, situant-se a finals de març en el 6,54% de la població activa. En termes interanuals, l’atur s’ha incrementat d’11.509 persones. Tot i això, cal destacar que aquest augment és la meitat del registrat el març de 2002 (22.409 aturats més). La taxa d’atur catalana se situa 2,76 punts percentuals per sota de l’espanyola (del 9,30%) i 3,31 punts percentuals per sota del conjunt de CCAA excepte Catalunya. (del 9,85%).

Lleida manté una taxa d’atur de plena ocupació. A Girona i Tarragona està per sota del 6%

La taxa d’atur de Lleida se situa en el 4,51% (nivell considerat tècnicament de plena ocupació), seguida de la de Girona, del 5,11%; la de Tarragona, del 5,95%, i, finalment, la de Barcelona, del 6,95%. En xifres absolutes Barcelona registra 160.511 aturats (270 menys respecte del febrer); Tarragona, 18.389 (936 menys); Girona, 15.300 (854 menys), i Lleida, 7.494 (15 més). En termes interanuals, l’atur s’ha incrementat a les quatre demarcacions catalanes.

L’atur s’ha reduït als serveis i a la indústria

Respecte del mes de febrer, el sector serveis registra una davallada de 1.812 desocupats i la indústria, de 519. L’agricultura, la construcció i el col·lectiu sense ocupació anterior, en canvi, experimenten un increment de 64, 54 i 168 desocupats, respectivament.

Només els serveis tenen una taxa d’atur superior al 6%

L’agricultura és el sector que registra la taxa d’atur més baixa, concretament de l’1,92%. Les taxes de la resta de sectors són: del 5,55% a la construcció; del 5,94% a la indústria, i del 6,63% als serveis. En termes interanuals, el creixement de l’atur s’ha fet extensiu als quatre grans sectors d’activitat.

El nombre de joves aturats ha disminuït de 107

Actualment hi ha 27.307 persones desocupades menors de 25 anys a Catalunya, xifra que comporta una taxa d’atur juvenil del 7,20%. Per demarcacions, la taxa d’atur juvenil més baixa es registra a Girona, del 5,28%, seguida de Barcelona, del 7,15%; Lleida, del 8,83%, i Tarragona, del 9,15%. En comparació amb el mes de febrer, el nombre de joves desocupats ha disminuït de 107 persones, descens que s’ha localitzat en el col·lectiu de les dones (142 menys).

Ambdós sexes s’han beneficiat del descens de l’atur

El nombre de dones desocupades s’ha reduït de 1.390 (en termes relatius, de l’1,19%) i el d’homes, de 655 (del 0,76%). Actualment, les dones desocupades es xifren en 115.752 (taxa d’atur del 8,99%) i els homes, en 85.942 (del 4,79%). A tres de les quatre demarcacions catalanes, la taxa d’atur masculina se situa en un nivell considerat de plena ocupació (inferior al 5%): del 2,71%, a Lleida; del 3,37%, a Girona, i del 4,25%, a Tarragona. En el cas de Barcelona, la taxa és lleugerament superior al 5% (del 5,20%). Pel que fa a les dones la taxa d’atur més baixa es registra a Lleida, del 7,28%, seguida de Girona, del 7,47%; Tarragona, del 8,39%, i Barcelona, del 9,39%.

El març de 2003 s’han registrat gairebé 26.000 contractes indefinits

Al llarg del mes de març de 2003 s’han signat 171.296 contractes, 25.952 dels quals han estat indefinits i 145.344, temporals. Del total de contractes registrats a Catalunya durant el mes de març els indefinits representen el 15%. Pel que fa al primer trimestre de l’any, la xifra de contractes indefinits se situa en 78.440, el 14% dels contractes.

El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernàndez Teixidó ha declarat que “per desè any consecutiu, el mes de març s’ha registrat una davallada de l’atur, en aquesta ocasió de 2.045 desocupats” i ha volgut destacar que “el descens de l’atur ha beneficiat especialment les dones, tant les joves com les de més edat, així com el sector serveis i la indústria”. “Actualment, Lleida manté una taxa d’atur de plena ocupació i Tarragona i Girona per sota del 6%” Finalment, el conseller ha assenyalat que “durant el mes de març s’han formalitzat 26.000 contractes indefinits, 15 de cada 100 contractes registrats”.