Empresa i Treball

El gener de 2003 el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situa en 2.930.998 persones, el nivell més alt assolit en un mes de gener.

El balanç interanual de l'afiliació ha estat un creixement de 71.150 persones, del 2,5%, en termes relatius.

query_builder   7 febrer 2003 18:03

event_note Nota de premsa

El gener de 2003 el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situa en 2.930.998 persones, el nivell més alt assolit en un mes de gener.

El balanç interanual de l'afiliació ha estat un creixement de 71.150 persones, del 2,5%, en termes relatius.

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a 31 de gener de 2003 assoleix un màxim històric en un mes de gener, situant-se la xifra total en 2.930.998 afiliats.

En els darrers 12 mesos (comparant gener de 2003 amb gener de 2002), el nombre d’afiliats ha augmentat de 71.150 (del 2,5%, en termes relatius). Cal destacar que aquest creixement interanual supera el registrat ara fa un any (de 68.991 afiliats). Pel que fa als diferents règims, el motor de l’increment interanual de l’afiliació ha estat el règim general, amb 57.074 afiliats més (del 2,5%).

L’altre gran règim de protecció social, l’especial dels autònoms, també ha experimentat un increment dels afiliats respecte de gener de 2002 (11.210 més; del 2,3%). A nivell territorial, el balanç interanual de l’afiliació ha estat favorable a les quatre demarcacions catalanes. Així, dels 71.150 nous afiliats registrats entre gener de 2002 i gener de 2003, 48.630 són de Barcelona; 10.915, de Tarragona; 8.568, de Girona, i 3.037, de Lleida. En termes de variacions interanuals relatives, destaca l’intens ritme de creixement de l’afiliació a Tarragona (del 4,4%) i a Girona (del 3,4%).

Pel que fa a Espanya, el gener de 2003 s’ha registrat un augment interanual de 488.195 afiliats, situant-se la xifra total en 16.215.761 afiliats a la Seguretat Social. D’altra banda, pel que fa a l’evolució de l’afiliació respecte el mes anterior, a Catalunya s’ha registrat un descens de 182 afiliats en relació amb el desembre de 2002, descens habitual per motius estacionals. A més, cal tenir en compte que aquesta davallada de l’afiliació se situa per sota de les registrades els mesos de gener dels anys precedents (2.448 el gener de 2002; 2.881 el gener de 2001 i 594 el gener de 2000). Per règims, s’observa que la davallada mensual de l’afiliació s’ha concentrat principalment en l’especial agrari i el d’autònoms, mentre que el règim general aconsegueix augmentar l’afiliació. A més, territorialment, dues demarcacions catalanes han augmentat el nombre d’afiliats en el darrer mes: Lleida, amb 436 nous afiliats, i Tarragona, amb 174. Barcelona (89 afiliats menys) i Girona (703 menys), doncs, han perdut afiliació al llarg del mes de gener de 2003, però menys que en el mateix període de l’any passat.

El conseller Fernàndez Teixidó ha destacat que: “les dades d’afiliació a la Seguretat Social del mes de gener mostren que l’ocupació augmenta a un ritme interanual del 2,5%, fet que suposa, en xifres absolutes, que 71.150 persones més s’hagin incorporat al mercat de treball en un any”.