Empresa i Treball

El Govern aprova el Projecte de llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i el Consell General.

query_builder   24 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i el Consell General.

Actualment, el paper de les cambres esdevé imprescindible per a la modernització i competitivitat de les empreses catalanes en camps com la implantació de noves tecnologies, la formació permanent a les empreses, la promoció, el suport logístic, el foment i la projecció exterior i la creació de noves empreses.La Llei de Cambres pretén adaptar la normativa de cambres a la realitat de Catalunya, potenciant els aspectes que més ajudin a aprofundir en el seu paper representatiu dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, de col·laboració amb l’Administració i en la gestió eficaç al servei de les empreses de Catalunya.La Llei de Cambres crea el Consell General de les Cambres de Catalunya que coordinarà l’activitat de les cambres que operen a Catalunya i garantirà una interlocució amb les principals institucions del país. També es potencia les cambres perquè en un procés de descentralització administrativa puguin prestar serveis, gestions i tràmits a les empreses per delegació de l’Administració. La Llei permetrà a les cambres desenvolupar tot el seu potencial, preveient que promoguin i gestionin infrastructures.En aquest sentit, convé destacar les següents funcions i accions instrumentals de les cambres:a) proposta i assessorament a les administracions.b) emissió d’informes sobre projectes de normes.c) gestió de serveis públics i infrastructures.d) desenvolupanent d’actuacions en matèria de promoció exterior de les empreses catalanes.e) col·laboració en la gestió de les pràctiques de formació professional i impartició de formació contínua, integrades en un pla de formació.f) Promoció comercial i turística.g) realització d’enquestesh) foment de la normalització lingüística