Empresa i Treball

El Govern aprova el Projecte de llei de cooperatives.

query_builder   25 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de cooperatives.

Les darreres modificacions de la Llei de Cooperatives de Catalunya, l’any 1991 i l’any 1993, van suposar importants innovacions respecte a la legislació fins aleshores vigent a Catalunya.En el transcurs d’aquests darrers anys, però, s’han detectat canvis tecnològics, econòmics i en l’organització del treball que requereixen potenciar les Pime’s, i als quals, per tant, no en són alienes les cooperatives.Ha quedat palesa, aquests darrers anys, la importància del model cooperatiu per crear ocupació estable, per constituir un factor de progrés en les zones rurals, per aconseguir una millor redistribució de recursos i per desenvolupar amb la major eficàcia la prestació de serveis de naturalesa social.La reforma de l’actual legislació de cooperatives catalana s’ha dut a terme atenent les peticions del moviment cooperatiu i ha fixat el seu objectiu tant en fomentar la constitució de cooperatives com en donar una resposta viable a les demandes de la societat. Pel que fa a les principals modificacions, podem destacar:- Possibilitat que totes les cooperatives facin operacions amb tercers.- Es generalitza per a les cooperatives de primer grau el nombre mínim de 3 socis per a la seva constitució; tanmateix, es manté l’excepció que ja preveia la Llei per a les cooperatives de consumidors i usuaris. Per a les de segon grau s’ha rebaixat a 2 el nombre mínim de socis per constituir-les.- El capital social mínim serà de 3.000 €.- S’elimina la limitació per soci al capital social per potenciar la inversió ja que no té cap repercussió, atès que ni els drets socials ni la participació en els excedents depenen del capital social sinó de l’activitat cooperativitzada.- Es crea la figura del soci col·laborador, en substitució de la figura de l’adherit i que, sense realitzar l’activitat cooperativitzada principal, podrà col·laborar en la consecució de l’objecte social de la cooperativa.- Distinció de la responsabilitat patrimonial del soci davant la cooperativa per incompliment de les seves obligacions.- Possibilitat dels treballadors no socis de participar en els resultats de la cooperativa.- Possibilitat de transformació d’una cooperativa en qualsevol persona jurídica.- Regulació més extensa de les federacions i confederacions de cooperatives.- S’inclou un dret preferent per a les cooperatives en els casos d’empat en els concursos i subhastes en què participin.