Empresa i Treball

El Govern aprova modificar el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

query_builder   9 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova modificar el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

El Govern de la Generalitat, conscient de la concurrència de noves circumstàncies, creu necessari ampliar el concepte de zones que podran ser declarades d’interès artesanal, amb la finalitat que més col·lectius s’hi puguin acollir.Aquest Decret, tal i com es recollia a l’anterior normativa, estableix que podran ser declarades zones d’interès artesanal, aquelles àrees geogràfiques formades per un o més municipis limítrofs que es distingeixin per un artesanat actiu que desenvolupi un producte de naturalesa homogènia, però a més, introdueix com a novetat la possibilitat de declaració d’àrees dins d’un mateix municipi, on es doni una concentració de tallers artesans.Aquesta modificació també contempla la incorporació del Departament d’Economia i Finances dins de la Comissió d’Artesania de Catalunya, que és un òrgan col·legiat d’assessorament en temes d’artesania, integrat per les diferents entitats i organismes representatius del sector artesanal.Així doncs, la nova composició de la Comissió d’Artesania de Catalunya queda fixada de la següent forma:- El conseller del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, que actuarà com a president.- Tres representants del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, nomenats pel conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, en la seva condició de president de la Comissió d’Artesania de Catalunya, un dels quals exercirà la vice-presidència.- El director del Centre Català d’Artesania, que actuarà com a secretari.- Un representant de cadascun dels departaments següents: Cultura, Ensenyament, Treball, i Economia i Finances.- Un representant del Consell de les Cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació.- Sis representants dels sectors artesanals catalans, que seran convocats pel president de la Comissió.- Un representant d’escoles d’arts i oficis artístics.- Un representant d’una associació de dissenyadors professionals.- Dos representants d’associacions empresarials de petites i mitjanes empreses.