Empresa i Treball

El Govern aprova el decret pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives adreçades a persones incloses en els Programes de Garantia Social i s'obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la realització d'accions durant els anys 2002 - 2003.

query_builder   19 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives adreçades a persones incloses en els Programes de Garantia Social i s'obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la realització d'accions durant els anys 2002 - 2003.

La Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), de l’any 1990, va establir que les administracions educatives han de garantir una oferta suficient dels programes de garantia social adreçats a l’alumnat que no assoleixi els objectius de l’ensenyament secundari obligatori, amb la finalitat de proporcionar-los una formació que els permeti la seva incorporació a la vida activa.En aquest context, els Programes de Garantia Social gestionats pel Departament d’Ensenyament pretenen proporcionar a l’alumnat majors de 16 anys que es trobin desescolaritzats o amb risc d’abandó escolar per no haver assolit els objectius de l’educació secundària obligatòria o, si s’escau, els altres ensenyaments equivalents, la formació bàsica i professional que els permeti incorporar a la vida activa o prosseguir els seus estudis.El decret aprovat avui té per objecte regular les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives adreçades a aquestes persones.Una de les novetats a destacar en el decret és la de considerar convenient que aquestes activitats formatives tinguin coincidència amb els períodes lectius, possibilitant que puguin ser executades més enllà de l’any natural de l’exercici pressupostari corresponent i, per tant, es desenvolupin amb caràcter bianual a càrrec de dos exercicis pressupostaris diferents.Així doncs, l’import màxim de les subvencions per a la realització de les accions formatives serà de 3.906.578,00 ’ (649.999.887 PTA), distribuïts en els exercicis 2003 i 2003.El Departament de Treball subvencionarà la realització d’accions de formació ocupacional a aquelles persones aturades que siguin majors de 16 anys i menors de 25 possibles participants en Programes de Garantia Social autoritzats pel Departament d’Ensenyament.Els beneficiaris d’aquestes subvencions són els centres col·laboradors en matèria de formació ocupacional, els quals hauran de complir els següents requisits:- en el supòsit d’empreses públiques o privades amb un nombre de 50 persones treballadors o més, i que donin ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total.- complir les condicions de professionalitat o d’especialització requerides per a la realització d’accions de formació ocupacional.- estar escrits al cens de centres col·laboradors del Departament de Treball en matèria de formació ocupacional.Finalment, es preveu per als beneficiaris un mecanisme que els obligui a justificar que els fons rebuts s’han aplicat íntegrament a les activitats formatives.