Empresa i Treball

El Govern aprova el Pla de dinamització del comerç urbà per al període 2001-2004.

query_builder   24 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de dinamització del comerç urbà per al període 2001-2004.

El Govern de la Generalitat ha fet de la modernització de les estructures comercials de Catalunya un objectiu cabdal de l’acció de govern des de l’any 1980.Mitjançant el Pla de dinamització del comerç urbà, el Govern de la Generalitat ha vingut desenvolupant i desenvolupa programes de foment i promoció per tal d’impulsar el perfeccionament i l’especialització, la millora de la gestió, l’adaptació a nous entorns de competitivitat i les formes de cooperació empresarial en l’àmbit de la comercialització, així com la renovació d’estructures comercials col·lectives.Amb la voluntat de consolidar i donar continuïtat al model de comerç urbà, característic d’un eficient sistema de proximitat, i per tal d’afavorir un marc per al desenvolupament de la petita i mitjana empresa comercial, el Govern ha aprovat el Pla de Dinamització del Comerç Urbà 2001’2004, que incideix especialment en l’adaptació als nous entorns de competitivitat i en la millora de la qualitat de servei al ciutadà.Els programes del Pla per consolidar el model de comerç urbà són els següents:- Mesures per a la consolidació del model de comerç urbà amb una dotació de 600 MPTA (3,60 milions d’euros): entre les mesures de divulgació, comunicació i estudi del comerç urbà que es contemplen en podem destacar la realització d’una campanya de comunicació que destaqui els avantatges del model de comerç urbà, l’elaboració de l’Atlas Comercial de Catalunya, la realització del Llibre Blanc sobre la concentració empresarial.- Mesures de formació: el Pla preveu destinar 6.070 MPTA (36,48 milions d’euros) a la formació en l’àmbit del comerç. La part més significativa amb uns 3.350 MPTA (20,13 milions d’euros) és l’aplicació de nous cicles formatius de comerç de la nova formació professional, que es durà a terme amb un total de 131 centres educatius públics.- Mesures de renovació de les estructures comercials: L’objectiu prioritari d’aquesta línia d’actuació és consolidar o fins i tot crear polaritats comercials de centre ciutat que siguin capaces de competir amb els formats comercials de gran superfície ubicats a la perifèria del nucli urbà. La dotació d’aquest programa serà de 2.320 MPTA (13,94 milions d’euros).Com a novetat en el conjunt de mesures que afecten a aquest programa cal destacar la inclusió dels projectes d’estudi previs per determinar la necessitat i viabilitat de la renovació o consolidació dels mercats municipals.- Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit de la comercialització: el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme gestionarà quatre programes de cooperació empresarial, amb una dotació de 2.940 MPTA (17,67 euros).- Mesures d’adaptació a nous entorns de competitivitat: Aquest programa, que tindrà una dotació de 2.940 MPTA (17,67 milions d’euros), consta de les següents línies d’actuació:- El foment de l’adequació física de l’empresa comercial als nous escenaris de competitivitat.- El desenvolupament d’un Pla de Qualitat en el comerç.- El suport als centres comercials virtuals i a les iniciatives de negoci a Internet.- Creació d’una línia preferent de finançament per a l’adaptació a l’Euro.Algunes magnituds importants del sector de la distribució comercial a Catalunya l’any 1997 són les següents:- La participació en el valor afegit brut del sector era del 12% del conjunt de l’economia catalana.- El nombre d’ocupats del sector era de 382.100 persones.- Hi havia un total de 97.907 empreses comercials detallistes