Empresa i Treball

El Govern aprova el Decret pel qual es modifica el Decret 306/1998, d'1 de desembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció

query_builder   2 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual es modifica el Decret 306/1998, d'1 de desembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció

Bàsicament quatre aspectes han motivat la modificació d’aquest Decret:- Necessitat de canvis en l’articulat del Decret fruit de la supressió de la Direcció General de Seguretat Social i l’atribució a la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa de les funcions relatives a l’execució de les accions que es desenvolupin per a la inserció de les persones acollides a la renda mínima d’inserció (RMI).- També es millora la protecció de les persones que es trobin en situació de pobresa severa, establint que no se’ls aplicarà el requisit general de no haver obtingut uns determinats ingressos en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud, si no han obtingut cap ingrés en els tres mesos anteriors a la sol·licitud. Per tant, en el cas de situació de pobresa severa només es tindra en compte que no hagin tingut cap ingrés ens els tres últims mesos, sense que es tingui en consideració els ingressos que hagin pogut tenir amb anterioritat a aquest termini.- S’ha considerat necessari la consolidació de la mesura de no deduir de la prestació econòmica de la RMI, durant un període de sis mesos, els ingressos produïts pel treball dels fills menors de 25 anys dels perceptors de la RMI, amb la finalitat de no desincentivar - los la inserció laboral.- Conveniència de millorar la protecció a les dones maltractades, eximint-les del requisit que tenen els beneficiaris de la RMI d’un any de residència prèvia. Amb la modificació també seran eximides d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles i/o als seus fills i es trobin en situació de pobresa severa.