Empresa i Treball

El Govern acorda establir la representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a la Subcomissió d'Immigració de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya.

query_builder   25 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda establir la representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a la Subcomissió d'Immigració de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya.

La creació de subcomissions a les comissions bilaterals de cooperació entre l’Estat i les comunitats autònomes competents en matèria de treball i assistència social permet analitzar qüestions sobre treball i residència dels estrangers que els afectin directament.Atès que la Generalitat de Catalunya ha assumit competències en les esmentades matèries i que resulta necessari establir els criteris de cooperació i coordinació entre l’actuació de les administracions de l’Estat i de la Generalitat, s’acorda establir la representació de la Generalitat a la Subcomissió que tindrà la següent composició:- La consellera de Benestar Social.- El secretari per a la Immigració.- La secretària general de Treball.- El director del Gabinet Jurídic de la Generalitat.- El secretari de la representació catalana a la Comissió Mixta de Transferències Estat ’ Generalitat.- El secretari general o secretaris generals dels departaments afectats per raó de la matèria o de l’assumpte a tractar.