Empresa i Coneixement

El Govern aprova el Decret de protecció de drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora.

query_builder   24 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de protecció de drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora.

D’acord amb l’Estatut del Consumidor, una de les obligacions del Govern de la Generalitat és vetllar pels interessos econòmics que afecten els consumidors, regulant els aspectes generals per tal que aquests gaudeixin de la màxima informació possible en relació als béns i serveis que adquireixen o els reparen.Per tal de garantir l’equilibri de les relacions entre els consumidors i els professionals dedicats a aquesta activitat, i davant les controvèrsies creades per una manca de regulació al respecte, neix el present Decret, l’objecte del qual és establir els drets i deures dels consumidors i usuaris en els serveis de reparació, instal·lació, conservació i manteniment sobre béns de naturalesa duradora, que es portin a terme en el territori de Catalunya.Els béns de naturalesa duradora que queden regulats són els següents:a) Aparells d’ús domèstic que utilitzin qualsevol tipus d’energia per al seu funcionament: electrodomèstic, làmpades, aparells de gas, aparells de telefonia, aparells electrònics i aparells electrotècnics.b) Instruments i material d’òptica, fotografia, rellotgeria i música.c) Eines de bricolatge i jardineria d’utilització directa per part del consumidor.d) Material informàtic.e) Bicicletes, joguines i material esportiu.Cal destacar els següents aspectes d’aquest Decret:- S’haurà de facilitar a l’usuari quan aquest dipositi el bé en un establiment un resguard de dipòsit.- La informació de preus s’haurà d’exhibir de forma visible pels usuaris.- La informació dels drets de l’usuari haurà d’estar continguda en un cartell visible.- Els usuaris tindran dret a un pressupost previ.- La garantia dels serveis haurà de ser de 3 mesos com a mínim.- Quan el servei es presti en el domicili l’usuari tindrà dret a una Informació prèvia dels preus.- En cas que actuïn intermediaris, aquests podran cobrar despeses addicionals a l’usuari sempre i quan s’hagi informat prèviament a l’usuari.- Els establiments hauran de disposar de tota la informació i documentació prevista en aquest tipus de serveis almenys en català.