Empresa i Treball

El Consell executiu faculta el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

query_builder   17 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Consell executiu faculta el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Mitjançant la signatura d’aquest acord s’encarregarà a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (COCINB) la gestió dels serveis d’informació i tramitació que afecten la posada en marxa, ampliació o trasllat d’activitats empresarials, la titolaritat dels quals és de l’Oficina de Gestió Unificada per a Activitats Empresarials (OGU) del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.Els darrers deu anys les OGU han esdevingut una finestreta única amb capacitat de resolució immediata per a la majoria de tràmits administratius.Aquest acord permetrà la constitució d’una finestreta de tramitació administrativa a la Cambra que permeti desconcentrar i ampliar els punts d’atenció que actualment conformen les oficines de l’OGU, així com apropar els serveis de tramitació a les empreses i fer possible la seva integració en la resta de serveis que la Cambra ha de prestar.Aquest servei que s’anomena OGU-CAMBRA serà gestionat per la COCINB a través de les seves oficines d’atenció per als serveis d’empresa de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Berga, Vilanova i la Geltrú i Vic.Prestarà als usuaris interessats que ho sol·licitin els serveis d’informació i tramitació seguint el procediment d’inici i gestió de sol·licituds que utilitza l’OGU i que inclou principalment les següents operacions:- Informació sobre els tràmits que cal fer per obrir o modificar una activitat industrial dins l’àmbit competencial de la Generalitat.- Inici i registre d’entrada dels tràmits sol·licitats a instància de part inclosos en la carta de serveis de l’OGU.- Anàlisi administrativa dels requisits documentals inclosos en les sol·licituds d’inscripció als diferents registres administratius.- Alta de les inscripcions en els registres administratius competència de l’OGU i lliurament dels certificats d’inscripció.El Departament i la Cambra es comprometen a que en els dos mesos següents a la signatura de l’acord s’obrin els punts OGU ’ CAMBRA a Barcelona, Berga i Vic, i que els de l’Hospitalet del Llobregat i Vilanova i la Geltrú ho facin en un termini màxim de sis mesos a partir de la signatura.