Empresa i Treball

Dades de negociació col·lectiva del mes de març

query_builder   17 abril 2003 12:16

event_note Nota de premsa

Dades de negociació col·lectiva del mes de març

Fins al 31 de març de 2003 la negociació col·lectiva ha pactat un increment salarial del 3,69%, 0,94 punts percentuals per sobre del nivell pactat un any abans (2,75%). Els 523 acords col·lectius registrats fins el 31 de març d’enguany, amb efectes econòmics a Catalunya l’any 2003, han afectat 742.275 treballadors amb un increment salarial mitjà del 3,69%. La comparació interanual mostra un augment de l’increment salarial pactat (0,94 punts percentuals més) i del nombre d’acords registrats (19 més), juntament amb un descens del nombre de treballadors afectats (431.272 menys). L’increment salarial pactat (3,69%) se situa 1,69 punts per sobre de l’objectiu oficial d’inflació previst per al conjunt de l’any 2003 (2%) i 0,51 punts per sota de la inflació interanual del mes de març de 2003 (4,2%, a Catalunya). Respecte de la previsió oficial d’inflació per al 2003 (2%), el 52,2% dels acords col·lectius (101.627 treballadors afectats) han pactat en el mateix nivell (2%); el 46,8% dels acords (639.947 afectats), ho han fet per sobre (3,97%), i l’1% restant (701 afectats), per sota (1,1%). Els acords d’àmbit d’empresa pacten per sota dels de sector (2,46% enfront 3,89%). Del total d’acords col·lectius registrats, el 86,4% són d’àmbit d’empresa (452) i el 13,6% de sector (71), si bé la majoria dels treballadors afectats (el 86,6%) es regeixen pels acords de sector (642.637). L’increment salarial pactat pels acords d’empresa (2,46%) és 1,43 punts percentuals inferior al de sector (3,89%). L’agricultura és el sector que pacta l’increment salarial més baix (3,09%). La construcció és el sector que pacta l’increment salarial més elevat, del 3,93%, amb un total de 267 treballadors afectats; seguit dels serveis (573.471 afectats), on l’increment salarial pactat ha estat del 3,87%; la indústria, del 3,11% (168.439 afectats), i de l’agricultura, del 3,09% (98 afectats). Els acords de nova signatura han pactat per sota dels acords plurianuals que es troben en el segon o posterior any de vigència (2,72% enfront 3,7%). Segons la vigència temporal, fins al 31 de març s’han registrat 11 acords de nova signatura, amb un total de 1.881 treballadors afectats i un increment salarial del 2,72%. La resta correspon a 512 acords plurianuals que es troben en el segon o posterior any de vigència, que afecten un total de 740.394 treballadors amb un increment salarial del 3,7%. El 86,6% dels treballadors afectats tenen clàusules de revisió per garantia salarial. Els acords col·lectius que incorporen clàusula de revisió per garantia salarial (642.451 treballadors afectats) han pactat un increment salarial del 3,71%, superior al pactat pels acords que no inclouen aquesta clàusula (del 3,59%; 99.824 afectats). En el cas de les clàusules no retroactives (374.151 afectats), l’increment salarial pactat és del 4,44%, superior al 2,70% pactat pels acords amb clàusules retroactives (268.300 afectats). Per demarcacions territorials, l’increment salarial oscil·la entre el 3,12% de Lleida i el 3,89% de Girona. Girona registra l’increment salarial més elevat, del 3,89% (76.263 treballadors afectats); seguida de Barcelona, amb un 3,73% (577.025 afectats); de Tarragona, 3,46% (45.982 afectats), i Lleida, 3,12% (43.005 afectats).