Territori

La Generalitat elaborarà el Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat

query_builder   25 maig 2005 19:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat elaborarà el Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha informat favorablement avui 25 de maig l’inici dels treballs que han de conduir a un Pla director urbanístic per a les colònies industrials del Llobregat a les comarques del Berguedà i el Bages. Aquest Pla se centrarà en catorze colònies industrials, que es consolidaran com a espais de residència, d’activitat productiva, de freqüentació turística i de preservació de la memòria històrica. El nou Pla director urbanístic, que s’instrumentarà en un conveni entre la Secretaria per a la Planificació Territorial del DPTOP i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la UPC, pretén preservar el patrimoni industrial de la conca del Llobregat i complementar el planejament urbanístic municipal dels nou municipis on s’assenten les colònies des d’una perspectiva supramunicipal.

Antecedents: el Llobregat, motor de la indústria catalana

La vall del riu Llobregat va esdevenir un eix industrial de primer ordre durant el segle XIX. Malgrat que la mineria i el sector secundari hi continuen tenint una important presència, les transformacions que va viure la indústria durant el segle XX i l’emergència del sector terciari han acabat convertint les colònies en nuclis residencials que, si bé en la majoria casos estan desvinculats de l’activitat fabril que els va originar, conserven un gran valor històric i cultural.

L’any 2003 es va constituir el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat, com a ens supramunicipal encarregat d’impulsar la revaloració i la preservació d’aquest territori. Aquest Consorci desenvolupa un pla estratègic per al desenvolupament del Parc Fluvial, centrat en l’impuls del turisme i de l’activitat productiva de qualitat, la preservació i la difusió del patrimoni cultural i natural de Parc, així com en la gestió i el planejament conjunt del Parc.

El Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat s’inscriu en aquesta línia d’acció i s’inspira en el concepte de paisatge cultural, o àmbit geogràfic associat en aquest cas a una activitat industrial, que conté valors estètics i culturals molt importants. S’entén, doncs, que l’ordenació i la revalorització del patrimoni industrial de la conca del Llobregat pot ser un factor de dinamització social i econòmica d’aquest territori.

La recuperació de les localitzacions de la primera revolució industrial i el seu rellançament com a zones d’activitat turística i de serveis en general, és una potent estratègia de desenvolupament territorial, tal i com han demostrat moltes actuacions arreu d’Europa i els Estats Units. En aquest sentit, la pròpia Convenció Europea del Paisatge, signada a Florència l’any 2000, valora la dimensió cultural, ecològica, mediambiental i social del paisatge i reconeix que constitueix un recurs favorable per a l’activitat econòmica i per al reforçament de la identitat d’un territori.

Àmbit del Pla director urbanístic

El Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat serà elaborat per la Secretaria per a la Planificació Territorial, en estreta col·laboració amb el Consorci del Parc Fluvial. Aquest ha reclamat reiteradament l’adopció d’instruments que permetin conservar i potenciar les colònies del Llobregat. Per a la redacció del document, la Generalitat conclourà un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya. 

El Pla director urbanístic abastarà una franja de territori de 29 quilòmetres de longitud –des del Pantà de la Baells fins a la Sèquia de Manresa- i una secció de la vall amb una amplada més o menys constant de 2 quilòmetres, des del riu fins als altiplans laterals. Un territori amb una superfície total aproximada de 58 quilòmetres quadrats quadrats. Aquest àmbit inclou, totalment o parcial, els termes municipals de Berga, Avià, Olvan, Casserres, Gironella, Puig-reig, Gaià, Navàs i Balsareny.

Aquesta àrea té una població de 20.000 habitants, 2.000 dels quals viuen en les catorze colònies que s’incorporen al Pla director, mentre que els altres 18.000 resideixen als nuclis de quatre municipis riberencs: Gironella, Puig-reig, Navàs i Balsareny.

Objectius

·        Consolidar les colònies com a barris d’un sistema urbà interrelacionat

El Pla té per objectiu crear un sistema urbà que tingui les colònies industrials com a centres de referència i articulació de les infraestructures i els espais públics. Es tracta d’un sistema urbà singular, vertebrat a l’entorn de les divuit colònies industrials.

En aquest context, l’antiga C-1411 es convertirà en una via de trànsit local que enllaçarà els diferents nuclis colonials. El Pla director també contindrà directrius sobre el transport públic, que es vol reforçar i millorar, així com un marc urbanístic que incrementi els espais públics i les zones obertes.

·        Preservar el valor patrimonial de la vall del Llobregat

El sistema de colònies industrials s’identifica com un paisatge cultural de primer ordre, que cal protegir i potenciar per tal d’accedir al màxim reconeixement. Les diferents colònies esdevenen així peces d’un territori amb un discurs propi, basat en el passat industrial, i alhora un espai coherent per al turisme cultural gràcies a la Ruta de les Colònies i la Via Verda, impulsades en el marc del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat.

El Pla director ha de promoure un desenvolupament urbanístic sostenible de les colònies basada en la complementarietat entre les intervencions públiques i les privades. Així doncs, es buscarà la participació del sector privat per al desenvolupament d’àrees concretes que presentin oportunitats de negoci.

·        Complementar la planificació municipal des d’una perspectiva supramunicipal

Es vol preservar la identitat urbanística de les colònies mitjançant un model policèntric i afavorir el reciclatge del sòl residencial i industrial disponible. Per això, el Pla director ubanístic de les colònies industrials del Llobregat assumirà les determinacions establertes als planejaments municipals vigents, regularà el creixement dels sòls urbans i urbanitzables en l’eix del Llobregat, així com dels sòls no urbanitzables.

En aquest sentit:

o       S’apostarà preferentment per la rehabilitació urbana, potenciant la coexistència dels usos residencials i els usos turístics emergents amb l’ús industrial. D’altra banda es promourà la implantació d’activitats industrials de més valor afegit i respectuoses amb l’entorn.

o       S’apostarà per preservar el sòl no urbanitzable per tal de mantenir un vincle equilibrat de les colònies amb el seu entorn immediat.

·        Preservar la conca fluvial del Llobregat i el seu entorn mediambiental

S’incorporaran les directrius de l’Agència Catalana de l’Aigua i les directives europees sobre cursos fluvials i els seus usos. També es concretaran els sistemes de sanejament d’aigües d’aquelles colònies que encara no en tenen.

·        Garantir la participació i el consens en el marc del Pla

El Pla director dotarà els ajuntaments i el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat d’un instrument urbanístic adequat i incorporarà fórmules de gestió conjunta a l’entorn del riu i les colònies, com ara neteja de lleres, canals i preses, manteniment i vigilància de camins, espais de pesca i lleure.

Colònies incloses al Pla director

Cal Rosal

Olvan-Avià-Berga

 

L’Ametlla de Casserres

Casserres

Cal Metre (Ca l’Alsina)

Gironella

 

Cal Bassacs

 Gironella

 

Viladomiu Vell

 Gironella

 

Viladomiu Nou

 Gironella

 

El Guixaró

 Casserres

 

Cal Prat

 Puig-reig

 

Cal Cases

 Puig-reig

 

Cal Pons

 Puig-reig

 

Cal Marçal

 Puig-reig

 

Cal Vidal

 Puig-reig

 

Cal Riera

 Puig-reig

 

L’Ametlla de Merola

 Puig-reig

 

25 de maig de 2005

 

 

 

2  

Imatges

FOTOGRAFIA DE LA RODA DE PREMSA

FOTOGRAFIA DE LA RODA DE PREMSA 349

FOTOGRAFIA DE LA RODA DE PREMSA

FOTOGRAFIA DE LA RODA DE PREMSA 303

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia