Justícia, Drets i Memòria

El Departament de Justícia destina 43 milions d'euros al torn d'ofici

S'incrementa un 55 % el pressupost respecte a l'any 2003

query_builder   23 febrer 2006 17:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia destina 43 milions d'euros al torn d'ofici

S'incrementa un 55 % el pressupost respecte a l'any 2003

El Departament de Justícia, el Consell de Collegis d’Advocats de Catalunya i el Consell de Collegis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya signen un Acord en matèria de torn d’ofici per al 2006

El Departament de Justícia preveu destinar 43 milions d’euros en el pressupost de 2006 per pagar les indemnitzacions del torn d’ofici d’advocats i procuradors. Aquest esforç econòmic suposa un augment d’un 55 % respecte del pressupost de l’any 2003, que va ser de 27,4 milions d’euros. Els anys 2004 i 2005 la dotació va ser de 31,7 i 38,8 milions d’euros, respectivament.

L’Acord estableix els mòduls de compensació de les actuacions dels advocats, tant pel que fa a l’assistència lletrada com a les actuacions de torn d’ofici per a l’any 2006, que s’aplicaran amb efectes retroactius des del primer de gener d’enguany. Es mantenen els mateixos mòduls de l’any 2005 i s’incrementen amb una mitjana del 5%, per sobre de l’increment de l’IPC (d’un 4,2) registrat l’any 2005.

Sobre la base d’aquest increment de mòduls i la previsió de l’increment de l’activitat, s’estima que el cost total aproximat per al 2006 per aquest concepte serà de 37.260.000 €. La subvenció que atorgarà el Departament per cobrir les despeses de gestió col•legial també s’incrementa un 5% en relació amb l’import percebut l’any 2005, i ascendirà a un total d’1.878.998,63 €.

Pel que fa al sistema de guàrdies, l’Acord preveu que es determini amb cadascun dels col•legis d’advocats. Així doncs, s’establiran els torns de guàrdia amb alguns reajustaments relatius al torn penal i s’incrementarà significativament el torn de violència domèstica. Posteriorment es faran públics els torns acordats perquè n’estiguin assabentats tots els organismes implicats.

Amb referència a les actuacions dels procuradors, els mòduls de compensació —que s’apliquen amb efectes retroactius des del primer de gener d’enguany— són els mateixos que l’any 2005 i s’incrementen en una mitjana del 5%, per sobre de l’increment de l’IPC (d’un 4,2) registrat l’any 2005. D’acord amb aquest increment de mòduls i la previsió de l’increment d’activitat, s’estima que l’any 2006 el cost total aproximat per aquest concepte serà de 3.050.000 €.

Quant a la compensació de les despeses de gestió col•legial, es manté el mateix sistema de l’any passat, que es basa en l’establiment d’un mòdul de 3 € per a cada designació, amb els límits que estableix l’article 30 del Decret 252/1996, que regula la compensació d’aquestes despeses. Per tant, per al 2006 l’import estimat per aquest concepte no podrà superar el total de 242.000 €.

L’Acord també estableix mesures de millora en el lliurament de la subvenció per compensar les actuacions dels professionals, mitjançant un increment dels imports de les bestretes trimestrals que s’ajustin a les previsions de despesa i el compliment d’uns terminis més curts per a l’acreditació de les actuacions,  mesures que ja està aplicant el Departament de Justícia des de principis d’any. Així, el passat dia 9 de febrer es van lliurar al Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya 3.000.000 €, que han permès el pagament de la totalitat de les actuacions de torn d’ofici i d’assistència lletrada del passat mes de gener de 2006.

Finalment, també es preveuen mesures que permetin la gestió integral per via informàtica de la tramitació de sol•licituds de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i del pagament de les actuacions dels professionals d’ofici. Aquestes institucions es comprometen a aconseguir que l’aplicació informàtica sigui plenament operativa abans que finalitzi l’any 2006.

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, va signar els respectius acords de col•laboració per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de torn d’ofici per a l’any 2006 amb el president del Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya, Ricard Borràs, i la presidenta del Consell de Col•legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Anna Moleres.

2  

Fitxers adjunts

Acord de col·laboració amb el Consell de Col·legis de Procuradors

Acord de col·laboració amb el Consell de Col·legis de Procuradors
PDF | 243

Acord de col·laboració amb el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya

Acord de col·laboració amb el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya
PDF | 499

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia