Agència Catalana de l'Aigua

Noves actuacions per garantir l'abastament d'aigua i millorar-ne la qualitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

query_builder   23 febrer 2005 13:52

event_note Nota de premsa

Noves actuacions per garantir l'abastament d'aigua i millorar-ne la qualitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà prop de 900 milions d’euros a un total de 14 actuacions, entre les quals destaca la construcció d’una nova dessaladora, ubicada al Prat del Llobregat

El subministrament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona estarà garantit durant els pròxims anys un cop endegades les 14 noves actuacions previstes pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Cal destacar que amb aquestes actuacions també s’aconseguirà una millora notable de la qualitat de l’aigua, tant pel que fa a les característiques organolèptiques (sabor i olor) com als requeriments sanitaris.

Les 14 actuacions es concreten en les millores en el tractament de les plantes potabilitzadores, la incorporació de plantes de dessalació (ITAM), la millora de les instal·lacions de la Xarxa Regional, la recuperació d’aqüífers, la delimitació de les zones de protecció especial de rius i la reutilització de les aigües regenerades. Aquestes actuacions, que representaran un increment del cabal de 145 hm3,  tindran un cost de 895 M€, dels quals és previst que prop del 60% es financi mitjançant Fons Europeus de Cohesió.

Les noves infraestructures i actuacions específiques, incloses en els annexos III i IV del RDL 2/2004, pel qual es modifica la Llei 10/2001 del PHN, permetran una millora substantiva de les condicions en què es presta el servei, i dibuixaran un nou escenari pel que fa al proveïment a la conurbació de Barcelona que permetrà disposar d’aigua potable de millor qualitat i augmentar substancialment la garantia de continuïtat del servei en circumstàncies adverses, particularment quant als cabals procedents del Llobregat.

Incorporació de dessaladores i millores en les plantes potabilitzadores

Per millorar de manera substantiva la garantia de prestació del servei, per a la qual cosa cal disposar de cabals addicionals de la màxima seguretat, s’incorporaran en els pròxims anys 70 hectòmetres cúbics obtinguts de la dessalació d’aigua de mar pel procediment d’osmosi inversa. Una part –10 hm3/any- s’obtindrà de l’ampliació de la ITAM de la Tordera, que doblarà la seva capacitat, actualment de 10 hm3/any. La resta –60 hm3/any-, els produirà la nova ITAM del Llobregat, que s’ubicarà en terrenys adjacents a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Depurbaix. Només amb la producció de la ITAM del Llobregat podrà cobrir-se el dèficit existent quan, per causa de les avingudes d’aquest riu, les estacions de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) d’Abrera i Sant Joan Despí s’han d’aturar.

La incorporació de 70 hm3 de nova producció i de qualitat, obtinguts d’una font segura –al marge de les sequeres- com és el mar, contribuirà a millorar les característiques de l’aigua servida i, alhora, a incrementar el volum de reserves en els embassaments i, per tant, la capacitat de resistir els períodes cíclics de sequera. En definitiva, és una aportació important pel que fa a l’increment de la garantia del servei.

D’altra banda, Aigües Ter–Llobregat (ATLL) implantarà a la depuradora (ETAP) d’Abrera una etapa final d’afinament mitjançant la tecnologia de l’electrodiàlisi reversible (EDR), que haurà d’entrar en servei a finals de l’any 2007 i permetrà subministrar una aigua de qualitat excel·lent.

També es portarà a terme la millora de les instal·lacions de la Xarxa Regional mitjançant el desdoblament de l’artèria Planta Ter-Central de la Trinitat (en estat de construcció avançat), la connexió Central de la Trinitat-Central Fontsanta, l’Artèria Fontsanta-el Prat de Llobregat, les basses de regulació de les ETAP d’Abrera i de Sant Joan Despí, el nou abastament al Solsonès-Calaf-Igualada des de la Llosa de Cavall i la connexió entre el maresme Nord i la xarxa d’ATLL.

Recuperació d’aqüífers i la sostenibilitat de la seva explotació

Un dels objectius bàsics de la nova política de l’aigua es basa en la racionalització de l’explotació de les aigües subterrànies per fer-la sostenible. Les noves tecnologies de membranes avui disponibles permeten recuperar cabals procedents dels aqüífers, reprendre’n una explotació sostenible i tornar-los a posar a disposició de l’usuari en condicions de potabilitat excel·lents. Avui ja hi ha importants experiències en els subalvis (aigües per sota de la llera) del Besòs i se’n preveuen també en el Baix Llobregat. En conjunt, s’estima possible d’obtenir per aquest mitjà un volum anual de l’ordre de 20 hm3 d’aigua addicionals.

Entre aquestes mesures, cal destacar també l’estalvi i la racionalització dels consums d’aigua i la delimitació de les zones de protecció especial en els rius, fet que comportarà la millora de la qualitat de l’aigua dels rius en els punts en què és captada per potabilitzar-la en les ETAP, a més del plantejament de la delimitació, aigües amunt, de les zones d’especial protecció en relació amb els sistemes de sanejament.

Reutilització de les aigües regenerades

Es preveu, pel que fa a l’efluent de l’EDAR de Depurbaix, la reutilització d’aigües regenerades amb l’objectiu de restituir el cabal de manteniment en el tram final del Llobregat i per al subministrament a indústries i regadiu agrícola, i a parcs i jardins. 

Aquesta aigua regenerada pot tenir un interès especial per oferir-la en la substitució de cabals d’ús industrial procedents actualment de pous.

2  

Fitxers adjunts

Actuacions per a la millora de la garantia d'abastament i de la qualitat de l'aigua a l'AMB

Actuacions per a la millora de la garantia d'abastament i de la qualitat de l'aigua a l'AMB
PDF | 923

L'Abastament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Nou escenari

L'Abastament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Nou escenari
PDF | 602

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia